is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roggen, M. A. van, Open brief over de Nijmeegsche gasthuis-quaestie. Nijm. 1876. 8°.

Pleidooien voor de rechtbank der openbare meening, in zake de laatste benoeming van een regent van het oud-burgeren gasthuis te Nijmegen. Nieuwe Rott. Cour. 1890.

Pabst van Bingerden, M. J. Inventaris van het oud archief van het oud-burger gasthuis. Nijm. 1871, 8F.

Schevichaven, H. D. J. van, Het Oud-Burger gasthuis in de 17e eeuw (reglement enz.). P. G. N. C. 3 Dec. 1905.

Rapport van heeren Burgemeesteren en rekenmeesteren van 27 December 1737 en raadsbesluit van 14 Augustus 1739, betreffende de godshuizen binnen Nijmegen. Uitgegeven onder toezicht van Mr. J. F. Bijleveld, te Arnhem. Nijm. 1875.

Pabst van Bingerden, J. M. en Bijleveld, J. F. Geschiedenis van het te Nijmegen bestaan hebbende „Oude Mannenen Vrouwenhuis," op den hoek van de Papengas en de tegenwoordige Oude Haven [thans kazerne der Kol. Reserve]. Nijm. 1875, 8°.

Ordonnantie van 't Oudt-Manhuys binnen der stadt Nijmegen, waer nae alle oude-mans ende vrouw persoonen die sich in 't selve huys willen begeven ende cost ende dranck, sampt vuyr ende licht haer leven lanck genieten, sich hebben te reguleren. Nieu-megen, 1650, 4°. 8 blz Goth. letter.

Voogt, W. J. de, Bijdragen voor de geschiedenis van de Munt der stad Nijmegen. Nijhoff's Bijdragen N. R. D. IV en V.

Monnaieg impériales frappées aNimègue.

Revue de la Numismatique beige. T. V. Brux. 1867. m. pl.

Bijdragen tot de numismatiek van Gelderland (o.m. opgave van munten te Nijmegen geslagen). Arnh. 1867. 8". m. pl.

Chijs, J. A. van der, De Munten der voormalige heeren en steden van Gelderland, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend. Haarl. 1853. 8°.

Piot, Monnaies de Charles le Téméraire frappées a Nimègue. Revue de la Numism. beige 2e S. 1853

Roye van Wichen, A. J. B. de, Eenige middeleeuwsche