is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 Nijmegen aars, wegens deelname aan de beroerten in het najaar van 1566. Van Hasselt, Stukken I, blz. 220.

Kondschappen ingewonnen betr. deelname aan de beroerten. Van Hasselt, Stukken I, bl. 287.

Brief van Alva belangende den verkoop van 13 verbeurd verklaarde huizen in Nijmegen (13 Aug. 1573). Van Hasselt, Stukken II, 287.

Bergh, L. Ph. C. van den, Brieven uit de vroegste geschiedenis van onzen oorlog tegen Spanje, uit de archieven van Nijmegen geput. (1568—1570). Mij. van Ned. Letterkunde. Werken D. VI.

Schevichaven, H. D. J. van, Historische aanteekeningen van Diederick van der Voordt. (1566—1587). Bydr. en Meded. van „Gelre" D. I.

Brieven betr. bewegingen om de religie, in en buiten de stad Nijmegen, in de 16' eeuw. Npoff's Bijdr. D. III, IV, V, VII, VIII. passim.

Nyhoff, P. Geschil van Nijmegen met de heeren van Batenburg. Nijhoff's Bijdr. D. VII.

Schevichaven, H. D. J. van, Alva te Nijmegen. Penschetsen, D. I.

Even, E. van, Ontvangst van Marianne van Oostenrijk, vierde gade van Philips II te Nijmegen, den 14 Oogst, 1570. Dietsche Warande, D. II.

Schevichaven, H. D. J. van, Ontvangst der bruid van Koning Philips II van Spanje te Nijmegen. Penschetsen D. I.

Guyot, P. C. G. Aanmaningsbrieven om tot Spanje terug te keeren, gerigt aan de stad Nijmegen, in het laatst van 1584 en in het begin van 1585. Nyhoff 's Bijdr. D. VI.

Tractaet gemaeckt tusschen den prince van Parma ende Plaisance, gouverneur lieutenant ende capitein generael van den landen van herwaarts over, in den naam van Con. Maiest. van Spaignien, als hertoghe van Gelre ende grave van Zutphen ter eenre ende die stadt van Nymeghen ter andere sijden. Den XV Aprilis MDLXXXV.

De magistraat liet dit stuk te Rees drukken. In de bestelde 500

exemplaren kwamen enkele drukfouten voor, die in het exemplaar

berustende in lade 8 van den Blok, ter Secretarie met de pen verbeterd,