is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men te Nijmegen het lijk van Schenck had doen ondergaan, waardoor

De fZLT h8^ t611 t00rn ^ PriDS MaUritS Verwerkt hadden-

taZÏT. "" 0°,^en• h" ™ P"«J-

Schevichaven H D. j. van, Het beleg van Nijmegen in 15J0—1591. Penschetsen II.

Graadt j„nkers> R. Feestrede op

Nijmegen door prins Maurits, gehouden op 20 Oct 1846 ter herinnering aan een tijdsverloop van 255 jaren. Nijm.' 1846, 8°. met portret van Maurits.

L'Estat des troubles de Nimègue de 1'an 1617, jusques au mois de Novembre. Uit het archief van Hilten. Kroniek van het Hist. Genootsch. van Utr. D. XXVI 1870.

Schevichaven H. D. J. van, Frederik Hendrik 'te Nijmegen in 1633. P. G. N. C. 14 Aug. 1898.

Leeuw, H. Intocht van prins Frederik Hendrik met zijn leger binnen Nijmegen. 15 Oct. 1633.

Afbeelding van den optocht gehouden te Nijmegen, bij gelegenheid

der Inhuldigingsfeesten, 1 Sept. 1898. Met naamlijst der deelnemers.

Goris, L. De nupero terrae motu epistola ad amplissimum ominum Johannem Sluyskenium, curiae ducatus Gelriae e comitatus Zutphaniae graphiarium. Arnhem M. DCXL.

Zif^ü18eidiUg/erRaardbeVj>ng 16 Nijmegen gevoeld' 25Maart 1640.

ie Smetius—In de Betouw Chronyk van Nijm. bl. 186. In Goris'

fuirtrefr°eaP' ^ gedichtJe: ^ terrae motum 4ui

ClrCa quartam matutinam 25 die mensis Martii an. 1640. Julian.

IHaps, P. van]. Hollants Vree-tonneel of bly-eynt Speel. Op den sin: B'thontt Jaang Vre. Gherymt over den besloo ten vreed tot Munster, den •<» des maents juni 1648 Nym. 1648, 4". 56 blz.

vanllGenI!8ddrndrrteek^ing °PdraCht 'aan Heere

Gent, dijkgraaf van Bommel", was van Haps toen nog ss. LL. studios.

Schevichaven, H. D. J. van, Hoe Nijmegen het sluiten van en rede van Munster vierde. Penschetsen D II

Missive geschreven uit Nimwegen, rakende hetgene'gepasseert is gedurende het belegh en overgave der voorsz stadt. Door een goet liefhebber van ons vaderlandt Amst. 1672, 4°.