is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bellaniy (Edw), Gelijkheid voor allen. Uit het Eng. door A. C. B. 's Gravenliage z. j. 8°.

Heilierkuilffeil iiber die Zoll-Vereins-liesuUate tür das erato Semester

1854. Berlin 1855. 8°.

Keinerkllll^en über die Zoll-Vereins-K/esultate tür das J. 1854. Berlin

1855. 8°.

Bcoordeeliltg1 — Onpartijdige — van eenige punten, voorkomende in eene brochure, onder den titel: Wederlegging van Iets over de financiële aangelegenheden van het Rijk, door J. Kruseuian. s (rravenhage 1841. 8°.

Berff (Ij. W. C. van dun), De beginselen van het Mohammedaansche recht, volgens de imam's Aboe Hanifat en asj-Sjate'i. Batavia enz. 187-4.' 8°.

Bei'lJ (Ij. W. C. van den), De beginselen van het Mohammedaansche recht, volgens de imam's Aboe Hanifat en Sjafi'i. 3° dr. Batavia enz. 1883. 8°.

Ber)f (L. W. C. van den), Rechter- of linkerzijde, 's Gravenhage 1891. 8°.

Berff (N. P. van den), Over de economische belangen van Ned.-lndië. Yoordr. Amsterdam 1900. 8°.

Iterg (N. P. van den), Nederlands politiek tegenover Indië. Brief aan J. van Gennep. Batavia 1878. 8°.

Itergmailll (Friedh), Das Verbot der rückwirkenden Kraft neuer Gesetze im Privatrechte. Hannover 1818. 8°.

Bergniailll (Rob.), Geschichte der ostpreussischen Staude und Steuern von 1688 bis 1704. Leipzig 1901. 8°.

Sl;iats- und soeialwiss. Forsch. XIX, 1.

Bergsma (C. A.), Beschrijving van de inrigting en de wijze van soepbereiding, ten behoeve der minvermogenden te Utrecht. 2e dr. Utrecht 1848. 8°. — Met pl.

Berffsma (J. J-), Pleitrede in zake het Openbaar Ministerie tegeu Jac. de Vletter, 's Gravenhage 18(59. 8°.

Heript omtrent de inschrijving in eene vrijwillige negotiatie ten bedrage van twee en veertig millioenen guldens, rentende zes ten honderd, volgens de wet van 13 April 1831 (Stbl. 9). Z. pl. 1831. 8 .

Bellier (Alb. Friedr.), Lehrbuch des deutschen Stratrechtes. 2e Aufi. Leipzig 1863. 8°.

Beroep — Het — der regering op de natie. De pligt der natie jegens de regering. [Door G. de Clercq.] Amsterdam 1848. 8°.

Berriat-Saint-Prix, Cours de procédure civile. 8e éd., augra. en Belgique. Bruxelles 1837. 8°.

Berriat-Saillt-Prix (Fél.), Théorie du droit constitutionnel fran9ais. Esprit de la constitution de 1848. Préc. d'un essai sur le pouvoir constituaut, etc. Paris 1851. 8°.