is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Itoelimert (V.), Armenpflege und Armengesetzgebung. Yortr. und Bericht. Berlin 18G9. 8°.

Boekoe kaadilan hoekoeman atas orang bangaa djawa dan lain bangsa, jang di sainaken dengan bangsa djawa di India Nederland, asalnja terkarang oleh A. J. Redeker, diobahken dan ditambah banjak olêh M. C. Offehhaus. 4° dr. Samarang 1898. 8°.

Welb. van Stiafr. voor inlanders in Ned.-Indië, in het Maleisch en Ned.

Roel Jr. (Tob.), Noodwendig berigt. ofte korte remarques, over en wegens het, by den Heer en Mr. Ed. van Zurck advocaat t'samengestelde, en nu onlangs inet den druk gemeen gemaakte Codex Batavus, enz. Amstelredam 1711. 8".

Itocle (W. G.), Open brief aan de kiezers te Kampen. Kampen 1873. 8n.

Koer Hz. (I.), Verkrijging van onroerende zaken. Beginselen van het negatieve-, het Torrens- en liet grondboekstelsel, 's Gravenhage 1890. 8°.

Roer (W. R.), Huishoudkunde. I, II. Leiden z. j. kl. 8°.

Roers (W. M. H.), De tegenwoordige organisatie van den Nederlandschen staat. Amsterdam 1897. 8°.

Boissevaill (J. H. G.), Wat blijft ons Nederlanders bij de maatregelen der regering te doen over? Een woord, aan allen die het wel meenen met den Staat. Arnhem 1844. 8°.

Roistel (A.), Cours de philosophie du droit. 2 tom. Paris 1899. 8°.

Roitard, Leijons de droit criminel contenant 1'explication compléte des codes pénal et d'instruction criminelle. Publ. par Gust. de Linaoe. Rev. etc. par Fatjst. Hklie. 9e éd. Paris 1867. 8°.

Roncenne, Théorie de la procédure civile, préc. d'une introd. Nouv. éd. augm. de la législation et de la iurisprudence de Belffique. 2 tom. Bruxelles 1839. 8°.

Roiieenne, Théorie de la procédure civile, préc. d'une introd. 3° éd , mise en rapport avec la législation et la jurisprudence de Belgique. 2 toni. Bruxelles 1839, 40. gr. 8°.

Bonnet (Yjct.), La question des impots. Paris 1879. 8°.

Rooneil — De heer Jacob Staats—, kolonel-komniandant der schiitterv te Amsterdam, en de benoeming van hoofd-officieren aldaar. [Door ¥. A. Linse.] Amsterdam 1855. 8°.

Root.il (Will ), In Engelands donkerste wildernissen en de weg ter ontkoming. Vert. door C. S. Adama van Scheltema. Amsterdam 1891. 8°. — Met portr.

Rordon (Cu.), Caisse de 1'avenir et hotels d'invalides eivils. Société protectrice et philanthropique ti former, etc. Paris 1804. 8°.

Rorel (Henri), De Chineezen in Nederlandsch-ludië. Amsterdam 1900. 8°.