is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiilllllS (W.), Die Zins- und Pramienberecbnung. Ein Handbuch für Kautleute, Versicherungs- und Yerwaltungsbeamte usw. Berlin 1871. 8°.

Galis (Eu ), Uebcr die Gruudlage des Bes i! zes. Duplik. Berlin 1830. 8".

Gardlier (Gilb. J.), ïlie financial position of Uruguay, witb oflic. docuin. Loudon 187-1. S°.

Gary (Febd.), De la condition juridiquo des Francais a 1'étranger, d'après les traités et les convenlions diplomatiques, etc. Paris 1890. 8°.

Gaudry, Traité du domaine, comprenaut le domaine public, le domaine de 1'état, etc. Suivi d'un app. 3 toni. Paris 18G2. 8°.

Gebrek — Over — aan kader en de middelen tot aanvulling van bet kader bij bet Ned. leger. Door Y. Utrecht 1875. 8°.

Wei-ken uitgeg. door ile Vereen, tot verspreiding van kennis aang. 'slands verdediging, 10.

Gebreken — Waardoor zijn de —, welke de instandhouding van het kadaster in Nederland aankleven, te verbeteren? Door eeu onderzoeker [J. J. Slaterus]. Zwolle 1864. 8\

Gedachten — Losse — over do Grondwet en derzelver herziening. 'sGravenhage 1840. 8°.

Gedachten — Vrijmoedige — over de wet op de bezittingen en inkomsten, en daarmede gepaard gaande vrijwillige geldleening en bijdragen. Opgedragen aan cle middelklasse in Nederland, door een lid derzelve. Amsterdam 1841. 8°.

Gedachten over de wijziging onzer Grondwet. Door een lid der Stat.Gen. [J. Cohveb Hooft] aan zijne medeleden ter overdenking aangeboden. 's Gravenhage enz. 1839. 8°.

Gedenkboek der feestviering ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Ev.-Luthersclx Diaconie Wees-, oude mannen- en vrouwenhuis te Amsterdam, 14—Ui Jan. 1872. Amsterdam, gr. 8°.

Geerlillg' (F. L.), Gedachten over Indische toestanden en koloniale kwestiBn. 2° dr. van //Een brief uit de Oost." Leiden 18G8. 8°. A. G.

Geesillk (P.), De accijns op het zout en zijne heffing. Fiscale en sociale wetgeving. Breda 1887. 8°.

Gerber (Caul Friedb.), Zur Charakteristik der deutschen Rechtswissenschaft. Rede. Tübingen 1851. 8'.

Gerber (Caul Fiuedr.), System des deutschen Privatreclits. 4° Aufl. Jena 1853. 8°.

Gerber (C. F. v.), System des deutschen Privatreclits. G° Aufl. Jena 1858. 8°.

Gerhard (J. W.), De noodzakelijkheid van goede bouwverordeningen ter verkrijging van betere wouiug- en bouwarbeiderstoestanden, enz. Amsterdam 1899. 8°.