is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K ore vaar (M. P.), De ambtenaar van het openbaar ministerie bij het residentiegerecht op Java en Madoera. Batavia 1J01. o .

Tijrlschr. voor het Biimcnl. Best., XXII.

Koster (W.), Progressief liberalisme. Voordr. Amsterdam 1891. 8°.

kouwens (A. C.), Eenige opmerkingen over het ontwerp van wet tot regeling der schutterijen, d.d. 8 Nov. 1809. 's Gravenhage 18/0. 8 .

Krabbe (H.), De werkkriug van den staat. Rede. Groningen 1894. 8 .

Krajeiibl'iiiK (J. A.), Het regt van eigendom, der bezitters vm particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen. Tiel 1804. 8, A. I*.

Krnlme CK 1. Lehrbueh der Gef.ïugniskunde unter Beriicks. der Kriminalstatistik und Kriminalpolitik. Mit Taf. Stuttgart 1889. 8 .

Krueyer (Paul), Kritische Versuche im Gebiete des römischen Hechts. Uerlin 1870. 8°.

Kriisemail (J.), Het stelsel van kuituur en handel voor rekening van

den staat, vergeleken met een stelsel^ van vrijen arbeid en vrijen handel op Java. 's Gravenhage 1854. 8°. A- "•

Kruseinail (j. D.), De motie van Mr. W. Wintgens, wegens het stellen van regels voor de uitgifte van kuituur-contracten bij de wet, vrijmoedig beoordeeld, 's Gravenhage 1800. 8 .

Kuelltlliaiiu (Alfb.), Geschichte der bremischen Stadtvogtei. Breslau 1900. 8°.

Uiitersuchuugen zur ileutschen Staats- und Rechtsgesch., 02.

Kuilt7e (Jon. Em.), Deutsches Wechselrecht auf Grundlage der allgemeiuen Deutschen Wechselordnuug und der Numberger Novellen. Leipzig 1862. 8°.

Kwestie — De — van het oogenblik voor de bevatting van een ieder bloot gelegd. Een woord tot de kiezers gesproken door een ambteloos burger. Anistcrdiun 1800. 8 .

I,al»alid (Paul), Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 4< Autl. in 4 Bdeu. Tübingen usw. 1901. 8°.

Imlder — De—. Hulpmiddel bij de bestudeeriug van Opzoomer's ' Burgerlijk Wetboek verklaard. Sneek 1885. 8°.

Lafancue (Paul), Recherches sur 1'origine de 1'idée de justice et de 1'idée du bicn. Paris 1900. 8°.

Larrésille (Hkniit), Vues contemporaine» de sociologie et de uioralo sociale. Paris 1899. 8°.

Lailler (Mauh.) [et] IIenri Vonoven, Les erreurs judiciaires et leurs causes. Paris [1897]. 8°.

Laisné, A Messieurs les membres du Corps Législatif. Question de la liberté du courtage. Havre 1805. 8°.