is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijek (H. C. van dek), Nederlands verval. 's-Gravenhage 1886. 8 .

Wiikboek va» Leeuwarden, bevattende, 1» eeue aanwijzing van de verdeeling der gebouwen dezer stad en harejurisdictie in vastgestelde afdeelingen, enz. 2» eeue omschrijving van elk der 74 wijken. Leeuwarden 1843. 8 .

Wiilllie (H. A.), l)e heffing der provinciale opcenten op de grond- en personele belasting in de prov. Groningen. Groningen 1865. 8 .

Wiitlioflf en Zooil, Schrijven aan den hoogleeraar O. van Kees, naar aanleiding van zijn opstel over de suiker-wetgeving, s G ravenhaj,e

1862. 8°.

Wiizisrillff van het reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Ned.-Indië en van de regleinenten op het rechtswezen in de bezittingen buiten Java en Madura. [s Graven hage 1000 ] 4°.

Yenrs - Forty - of the Equitable Life Assurance Society of the United States and comparisons with other companies. N. p.

4°. — 111.

Yoilllff (Edw.), Special report ou the customs-tarift' legislation of the United States; with app. Washington 1872. 8 .

Zaalberg (A. P.), De praktijk onzer gemeentewet. Met l«-8" aanliangsel. (2 bdn.) Aarlanderveen, Oudshoorn 1881 31. 8 .

Zacliariae (Heinr. Alb.), Handbuch des deutschen Strafprocessea.2 Bde. Göttingen 1861, 68. 8C.

Zacliariae V. Lin«e.ltlial (Kari. Sal.) Handbuch f^zös«chen Civilrechts. 7e Autt. Herausgeg. von Heinr. Dreyer. 4 Bde. Heiael berg 1886. 8°.

Zaeliarias (Otto), Die Bevölkcruugs-Frage in ihrer Be^ehung zu den socialen Nothstanden der Gegenwart. 5° AuH. Jena 189- 8 .

/„keil - Eenige hedendaagscl.e koloniale^ - en geschriften. [Door R. W. J. C. Bake.] Amsterdam 1860. 8 .

Zameilstel — Volledig — der wetten van dir. en indir. belastingen en heffing van in- en uitgaande regten, der tonnen en zeeschepen, enz. Z. Boemel 1822. kl. 8°.

Zeeman (H.), De Nobelstraat te's Gravenhage, Maandag 13^ Maart 1565.

]n herinnering gebracht 13 Maart 1871. Amsterdam. 8 .

Zillinieriliailll (Ernst), Kritische Bemerkungen zuEisehjjs Schrift über die niaterielle Grundlage der cxceptio. Giessen 187- S .

Zoesius (Henb.), Commentarius ad Digestorum seu Pandectarum juris S libros L. Val. Andreas suppl. Ed 4» in qua Henr Ant. 1'orinqo citatos canones, leges, paragraphos exacte revidit, etc. lïruxellis 1718. t°. — Gum eft.