is toegevoegd aan je favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"lüf Si 1" TÏi Hr' ""1 van avonturen, o,„„d™.vl

I, tt rft" rt? »w —■ * «ffi

Met tftelpl 'nsterdam, by Claes Jansz. 1G91. kl. 8'. —

Berfcll (J. A de), Antwerpen en het XIII- Ned. taal- en letterkunde congres, 's Gravenhage 1873. 8°. lewcriiunaig

ISerillsrtou (.Tos.), The literary hi story of the middle a<vs comm-ehend

zjsz'1°,he stt.°r i?rnin»,fh,in the <*«3 rSi

8°. ° With portr™ U1 10 ceutui7- London, etc. 18S3.

"T„ ÈSlKst' Oo°th°'' Tode'

" sft?[i nAc"d,i,"ie «*>-» «»

*tx ™d "" liral '»■ «r [H~ cw»].

Betligre (R.), o. Bremer, F. Dieter u. A., Lant- und Formenlehre 1900. 8g°!llnanlSC 'kte' Herausoeo- von Feud. Dieter. Leipzig

" Vn-d'lS'^llrvi -AT°,nrdach,li^ 7^'s "vdens Christi op den Goeden • • -Uoor M. H[uoo] ü[e] G[koot]. Z. pl. 1G20. 4°.

nT Poesie, ij, kriti.ch beurbeitcten Teit.n

Goetiiiioen 1857—04. 8°?

I, II Texte. III, IV Glossar

Bielscliowsky (Aa) Goethe. Sein Leben und seine Werke. Bde Mit Photograv. Munchen 1896— . 8°. ' öae'

MifnTerZXoldsee)'MIiieE?I!llllig d''e S°hiffbrü*n auf den, Eiland 111 ütr iNordsee. Mit Einl. von Heinr. üuentzer. Stuttgart o.J.8°

Deutsche Hand- und Hausbibliothek, i.

"SZZZVT& - * —

Blll900°r°'. VAN DEB)' LiCht eD schaduw- Een vertelling. Middelburg

Bilderdijk (Kathaeina Wilh.), Poëzy. Schiedam 1864. kl. 8°.

Bilderdijk s epos; of de vijf bestaande zangen van den Onderciuo-dor eerste wareld uitgeg. met iul variantüu en d j üa8'costv Leeuwarden 1845. 8 . Met pl. *-osta.

Bilderdijk (Will.), Nieuwe mengelingen. 2 dln. Leyden 1832. 8°.

P Het wfrachtig g°ed- Met inl. en aaut. door A H m. Kuïten. Roermond 1888. 8°.