is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pers (D. P.), De laetste vernieuwde Urania of hemel-sangh. Zijnde liet II. dl. van Bellerophon, of lust tot wysheyd. Waer in veele historische en christelijke gesangen, enz. Opuieuws verm. De musijck door Corn. de Leeuw gecorr. Amsterdam, voor de wed. van Gijsb. de Groot 1695. 8°.

Pesehier (Eu».), Esaias Tegnér. Sein Leben und Dichten mit einem Blütenkranz aus seinen lyrischen Gedichten. Festgabe. Lahr 1882. 8°.

Petersen (Jon.), Richard III. Hamburg 1901. 8°.

Samml. geuieinverst. wiss. Vortr. N. F. XV, 358.

Petl'area (Franc.), Rime. Con 1'interpret. di Giac. Leopardi e con note ined. di Franc. Ambrosoli. 2a ed. stereot. Firenze 1872. 8°.

Pllilailtrope (Filant trop), ïoutlemondiana (Tout le monde y en a). Recueil ou feu roulant de calembourgs, épigrammes, jeux de mots, etc. Berlin 1843. 8°.

Pliilippsoil (Ludw.), Die Eutthronten. Trauerspiel. Leipzig 1868. 8°.

Philips (T. 11.), Hoe ik taalmeester werd. Reisherinneringen. Met pl. en muz. Rotterdam z. j. 8°. — Met portr. en facs.

I'llilomusus, Myne kleeding; of oeconomisch plan, ter verkryging van een rykelyk inkomen. Amsterdam enz. 1780. 8°.

Philoverax [F. Gunst?], Nederland en Max Havelaar. Amsterdam 1861. 8°.

Picard [Louis Ben.], Théatre. Av. introd. par Louis Moland. 2 torn. Paris 1877. 8°.

Picard (L. B.), Le voyage interrompu. Comédie. Paris an VII. 8°.

Piclller geb. ton Greiner (Caroline), Biblische Idyllen. Wien 1813. 12°. — Mit Titelkupf.

Piclller geb. von Greiner (Caroline), Idyllen. Neue Aufl. Wien 1822. 8'. — Mit Bild.

Piclller geb. von Greiner (Caroline), Die Wiedereroberung von Ofen. 2 The. Wien usw. 1829. 8°. — Mit Titelb.

Pierailtuili-.HailCilli (Grazia), Lydia. Aus dem Ital. iibers. youIIelene Lobedan. Mit Einl. von Fannv Lewat.d. Stuttgart o. J. 8°.

Deutsche Hand- und Hausbiljliothek, '23.

Piersoil (A.), Intimis. Mededeelingen. 2e di'. Goedk. uitg. Amsterdam 1876. 8°.

Pilg'rilll — The — and the shrine; or, passages froin the life and correspondence of Herbert Ainslie, B. A., Cantab. By [Edw. Maitland]. 3cl ed. London 1872. 8°.

Pipe — La — cassie, poëme épitragipoissardihéroïcomique. [Par Jkan Jos. Vadé.] A la Liberté, chez Pierre Bonne-H umeur [Paris] s. a. 8°.