is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rode (J. F.), Esquisses. Un poete-aubergiste. — Los proverbes francais. Deux conl'ér. Sncek 1899. 8'.

Room van den Vijgendam voor het gemis van den verbannen Hongaar of Jan van Loenen. Luimig dichtstuk. Amsterdam ■/.. j. 8°.

Roes (H.), Het oude lied in de 19° eeuw. Haarlem 1897. 8°. V. M.

Koj as (Fern. de), La Célestine. Tragi-comédie de Calixte et Mélibée (1492). Trad. de 1'Esp. et auu. par A. Germond deLavione. Nouv. éd. Paris s. a. 8°.

Rolaudslied — Das altfrauzösisehe —. Kritische Ausg. bes. von E. Stengel. ... Bde. Leipzig 1900— . 8°.

I. Text, Variantenapparat und Namenverzeichnis.

Roman — Le — de Flamenco. Publ., trad. et acc. d'un vocabulaire par Paul Meter. 2° éd. ... tom. Paris 1901— . 8°. — Av. facs.

Dibliothèque franc- du moyen-age, tom. VIII.

Romilllt — Le — de .Jehan de Paris, rov de France. lïevu sur deux Mss. de la fin du XV° siècle par Anat. de Montaigi.on. Pariss. a. 8°.

Ronsard (P. de), Oeuvres choisies. Av. notice etc. par C. A. SainteBexive. Nouv. éd. par Louis Moland. Paris s. a. 8°.

Roonlil (T.), Verhandeling over het onderscheid en de behoorlijke overeenstemming tusschen spreektaal en schrijftaal, inzonderheid in onze moedertaal. Leeuwarden 1858. 8°.

Roos — De Roode —. Zinne3pelen en andere tooneelstukken deizestiende eeuw, voor het eerst naar het Hasseltsche handschr. uitgeg. door Osc. van den Daele en Fr. van Veerdegiiem". Bergen 1899. 8°.

ROOSCS (Max), De Nederlandsche taalcongressen. Antwerpen z. j. 8°.

Rosscl (Vxrg.), Histoire littéraire de la Suisse romande des origines a nos jours. 2 tom. (1 vol.) Genève etc. 1889, 91. 8°.

Rossctti (Will. Micn.) — American poem3. Selected and ed. by —. London w. y. 8°.

Rotgans (L.), Boerekermis. 5° dr. Met pl. Amsteldam 1790. 8°.

Rot»a 11S (Luk.), Boerenkermis en andere gedichten, 's Gravenhage 1851. 32°. — Met titelpl.

Rotliwell (J. S. S.), Jllustrated poetical album. A choice and varied selection of Euglish poetry. Stuttgart w. y. 8°.

Rotrou (de), Amarillis. Pastorale. Jouxte la copie, u Paris, chez Ant. de Sommavillc 1654. 12°.

Willoms 19G0.

Rotrou (de), Cosroés. Tragédie. La Haye 1G19. 12".

Willems G7t.