is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•)' Buiten-eensaem liuis-, somer- en winter-leven, enz. Met tig. 2e dr. Amsterdam, by de wed. van Gerbr. Schagen 1698. 8°.

S'uyter (W.), Buyten-eensaem huys-, somer- en winter-leven, enz. Met tig. 6e dr. Amsterdam 1716. 8C.

Slujter (W.), Buyten-eensaem huys-, somer- en winter-leven, enz. Met tig. i° dr. Amsterdam 1767. 8°.

Sluiter (Wilh.), Cliristelyke doodts-betracliting, bestaende in verscheyde sterf-gesangen en Doots-echt-scheydinge, enz. 5* dr. Amsterdam, by Joann. Boekholt 1693. 8°.

Sluyter (Wilii.), Christelyke doods-betracbtiug, bestaende in verscheyde

?^fgoS0angen 611 ^0U(is"ecllt-scheydinge, enz. 8° dr. Amsterdam 17ol. o .

Sluy(er (Wilii.), Eybergsehe zang-lust, mitsgaders Vreugd- en liefdezangen, enz. üp nooten gestelt. Amsterdam, by Gerbr. Schagen 1687. 8°.

Het 2« st. met afz. titel en pngin.

Sluiter (Wilii.), Eybergsehe sang-lust, mitsgaders Vreugd- en liefdesaugen. Amsterdam 1739. 8°.

Het 2» st. met afz. titel en pagin.

Sluiter (W.), Gezangen van heilige en godtvruchtige stofte. Amsterdam, by Gerbr. Schagen 1687. 8°.

Sluiter (VV.), Gesangen van heilige en godvruchtige stoften. 8e dr Amsterdam 1739. 8°.

Sluiter (Wilii.), Jeremias klaag-liederen, op dicht en sang-mate soo gerymt, enz. 8C dr. Amsterdam 1739. 8a.

.), Lof der Heilige Maagt Maria, en De triumpherende Christus, over sijne verrijsenis en hemel-vaert. 3" dr. Amsterdam, bv Joann. Boekholt 1687. 8°. — Met pi.

Nluitei (AV.), Lofzang der Heilige Maria eu Triomferende Christus, enz. Op noten gestelt. Amsterdam, by Gerbr. Schagen 1688. 8°.

Sluyter (W.), Lofsang der Heilige Maegd Maria, en Triumpheerende Christus. Amsterdam 1739. 8°.

Sluyter (W.), Lyk-reden aen de Gemeinte J. C. t'Eibergen, enz. Amsterdam, bv Gerbr. Schagen z. j. 8°.

Sluiter (AV.), Lvk-reden aen de Gemeynte J. C. t'Eybergen, enz. Amsterdam 1714. 8°.

Sluiter (W.), Lyk-reden aen de Gemeynte J. C. t'Eybergen, enz. Amsterdam 1739. 8".

Sluiter (Wilii.), Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens, op lees- ende sang-mate gerymt, enz. Van nieuws verin, met het Hocelied Salomons. Amsterdam 1739. 8°.