is toegevoegd aan je favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W achteras (Jon. Georg.), Glossarium Germanieum, continens origines et anliquitates totius linguae Gerinanicae, et omnium peue vocabulorum vigentium et desitorum. Opus bipart. et quinque iudic. instructum. Lipsiae 1737. f°.

Waekerna^el (Pinr..), Deutsches L?sebuch. Tl. I—111. (1 Bd.) 28l'r, 2Gor Abdr. Stuttgart 1865, Cl. 8'.

De titel van liet 3" dl. ontbreekt.

\Viiecllter (Osk.), Altes Gold in deutschen Spriichwörtern. Stuttgart o. J. S°.

Deutsche Hand- und Hausbibliothek, 43.

Walker (Cu .), Autlienticque memorien van het leven en wonderlyke avantuuren der beruchte Sally Salisbury; met een oprechte beschryving van de waare caracters haarer voornaamste minnaars. Uyt het Eng. Met afb. enz. Overgez. door Hob. Hjsxneiso. Amsterdam 1723. 8°.

Walker (John), A critical pronouneing dictionary, and expositor of the english language, etc. New ed. London w. y. 8°. — With portr.

Walliice (Lew.), Ben-Hur. A tale of the Christ. 2 vol. Leipzig 1888. 8°.

Wallis (A. S. C.) [Adèle Opzoomeu], In dagen van strijd. 3° dr. 3 dln. Rotterdam 1884. 8°.

Wallis (A. S. C.) [Adèle Opzoomer], Vorstengunst. 2" dr. 3 dln. Haarlem 1881. 8°.

Walt (A. J. van der), Afrikaner, wees uzelf! Hislorisch-romantische schetsen (op de waarheid gegrond). Amsterdam enz. 1897. 8°.

Waltlier voii der Vogelweide. Herausgeg. und erkl. von W. Wilmanns. 2e Ausg. Halle a. S. 1883. 8°.

Germanistische Handbibliothek, I.

Ward (Ad. VVill.), Chaucer. London 1881. 8°.

English men of letters.

Ward (Mrs. IIumpiiry), Marcella. 3 vol. Leipzig 1891. 8°.

Warner (Cu. Dudley), Washington Irving. London 1882. kl. 8°. American men of letters.

Warusilick Bz. (W. II.), Cornelia. In drie zangen. Z pl. 1835. 8°.

Wartcilhur»- (Karl), Die Schauspieler des Kaisers. Drama. 2e AuH. Gera 188U. 8°.

Waterdale — The — neighbours. [By Just. M'Cartht.] 2 vol. Leipzig 18C8. 8°.

Watersnood-jloFeteil — Aan de —. Uitgeg. ten voonleele der overstroomden en in het belang der kunst door de schim van Braga. Z. pl. 1861. 8°.