is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wisflius (S. I. Z.), Brief en dichtmatig iets aan den Heore J. F. Helmers, bij de uitgave van het eerste deel zijner gedichten. Amsterdam [1809], 8°.

Wit (Augusta de), Verborgen bronnen. Amsterdam [1899]. 8°.

Wolff (E. Rekker wed.) en A. Deken, Historie vau Mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaalt.) 2 dln. 2e dr. 's Gravenhage 1783. 8°.

Wolff (E. Bekker wed.) en A. Deken, Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaalt.) 2 dln. 3e dr. 's Gravenhage 1786. 8°.

Wolff (E. Bekkeu wed.) en A. Deken, Historie van Mejufvrouw Sara Burgerhart. 2 dln. (1 bd.) Amsterdam, Sneek 1840, 36. 8°.

Wolfram von Eschenbach. Bearb. von Paul Piper. 3 The. (4 Bde.)

Stuttgart 1890. 8°.

I. Einleitung: Leben und Werke. II, 2. Parzival. III. Anh. Die Gawanepisode. Deutsche Naiional-Litteratur herausgeg. von Jos. Kuerschner, Bd. V.

WolImm von Esclieilbach, Parzival und Titurel. Herausgeg. und erkl. von Ernst Martin. ... Te. Halle a. S. 1900— . 8°. Germanistische Handbibliothek, IX'—

Wonder Kabinet — Vliegent — van den vermaarden doctor Johannes Faustus, of merkwaardige correspondentie met Robbert Mikronatura, enz. lu st. Zalt-Boemel 1762. kl. 8°.

Wonderlectuur in verhalen. Uit het Hoogd. 2e dr. Zalt-Bommel 1834. 8°.

Wordswortll (Wiix.) — The poetical works of —. In 6 vol. New ed. London w. y. 8°. — With portr.

Woudheining; [W N. Wolterink], Aan Mr. W. van der Jagt, den

vereerder van Mevr. Bosboom Toussaint als schrijfster van //De terugkeer van Golgotha." Utrecht 1862. 8°.

Wnrzbacll (Wolfg. von), Gottfr. Aug. Bürger. Sein Lebeu und seine Werke. Mit Abb. Leizig 1900. 8°.

Wyl)0 (Joris) alias Sylvanus, Gheestelijcke liedekens gemaect tot stichtinge aller Christgheloovighen. De 2e mael ghedr. Gorcum, voor Jasper Troyen 1596. kl. 8°. E- K.

Yoillltt' (Ed.), Nachtgedachten. Gevolgd naar het Eng. door Adr. Coen. Schenk. 4 dln. Den Haag 1805—23. 8°.

Volui»' (Edtv.) — The poetical works of —. \V ith biograph. and crit. not. ed. by Ludw. Gantteb. Stuttgart 1854. 8°.

Vpre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIVe eeuw nopens het laken. Uitgeg. en toegel. door Nap. de Pauw. Geut 1899. 8°.

Kon. V'laainsche Akad. voor Taal- en Letterk.

Zaïlü'will (I.), They that walk in darkuess. Ghetto tragedies. London 1899. 8°.