is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Derde Hoofdstuk. Het vasten voor de godheid. . 153-213 § 1. Bespreking der teksten uit het Oude Testament.

Een der oudste voorbeelden is 1 Sam. 14 : 24.

Inhoud, 153. Uitleg onzeker. Verhouding LXX en Hebr. t. Voorgestelde uitleg, 154v. Vasten hier godsdienstige daad evenals bij natuurvolken en Arabieren, 155v. Beteekenis. 157. — 1 Kon. 21:9,12.

Inhoud. Verklaringen van het vasten, 157v. Bespreking der opvattingen, 158v. Uitleg, 159v. —

1 Kon. 21 : 27. Inhoud. Beteekenis. 160v. — Ex. 34 : 28 (Deut. 9 : 9, 18). Beteekenis, lfilv — Jer. 14 : 12. Inhoud. Uiteenzetting, 162v. Overgang in beteekenis van den ritus, 163. — Jer. 36 : 6, 9 geeft geen ruimte voor bespreking, 163v. — Jes. 58.

Inhoud, 164 Verklaringen. Beoordeeling van deze.

Welke vastendag bedoeld kan zijn, welke niet, 164v.

Beteekenis van het vasten, 167v. — Zach 7 lv.; 8: 19 Inhoud, 168v Vergelijking LXX. Het op de vraag verwachte antwoord, 169v. Er is sprake van bepaalde vastendagen, 170v. Opmerkingen daarover. Zij houden geen verband met den ondergang van stad en tempel in 586 n. Chr., 171v. Het oordeel voorloopig opgeschort, 172 — Esra 8 : 21. Inhoud.

Beteekenis van het vasten, 172v. — Esra 9 : 5 Inhoud. De verootmoediging sluit hier geen vasten in, 173. — Evenmin in Esra 10 : 6, 173v. De' onthouding geschiedt óf wegens afwezigheid der behoefte aan voedsel, óf ten teeken van rouw, 174. — Neh. 1 : 4.

Inhoud Vasten heeft betrekkelijke waarde, 175. —

Aldus ook Neh 9 : 1,175v — Lev. 16 : 29v.. 23 : 27v.; Num 29 : 7 worden vermeld, nog niet besproken. —

Richt. 20 : 26 Inhoud. Onthouding niet een teeken van rouw, beteekenis onzeker. 176v. — 1 Sam. 7 : 6.

Inhoud Uiteenzetting, 177. Vergelijking met 1 Kon.

21 : 9, 12, 177v. — Joël 1 : 14; 2 : 12, 15. Inhoud, 178. Bespreking, 178v. Het vasten is uitdrukking van bekeering. Standpunt der profeten, 179v. —

Jona 3:5, 7. Zin der onthouding, 180. — 2 Kron. 20 : 3. Inhoud. Beteekenis der vaste, 180v. —

Teksten uit Ester. Belangrijk is Est. 4 : 16. Duur der vermelde onthouding. 18lv. Est. 13 : 13 ; 14 : 28