is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij een: Register der Boecken, Brieven en Papieren, niet alleen raeckende het Clooster der Eerwaarde Paters Predickheeren van 's-Hertogenbossche, maer insgelijks de Cloosters van Worctim, Haerlem, Groeninghen, Leeuwarden, Westrogen, de Hollandsche Vergaderinghe van deselve Order, het Clooster der Regulieren genoemd 8. Hieronymus Dal tot Delft, het Beggijnenhof van de H. Agnes tot Leijden, etc. Deze uitvoerige inventaris was zoo nauwkeurig en ordelijk opgemaakt, met aangifte van kast, lade en sleutel, dat men in den blinde de stukken in het kloosterarchief had kunnen vinden.

Vervolgens schreef hij een Chronicon conventus Buscoducensis en een beknopte historie van de kloosters te Haarlem, Workum, Utrecht, Wijk-bij-Duurstede, Leeuwarden, Groningen, veelal bestaande uit aanvullingen en verbeteringen van De Jonghe's Desolata Batavia Dominicana, Gent 1717. Deze belangrijke aanteekeningen werden niet voltooid. Vermoedelijk moest de geschiedvorsching voor de priesterlijke bediening wijken. In 1771 werd hij pastoor der Dominicanenstatie te Groningen, waar hij reeds in September 1775 in de kracht zijns levens overleed.

In 1796 trokken de Sans-culotten Mechelen binnen. De kloosterlingen werden uitgedreven, hunne woonsteden geplunderd, verkocht of verwoest- Aan dien ondergang kon het Dominicanenklooster niet ontsnappen; de schoonste werken der bibliotheek met de fraaie schilderijen en kostbare kerkgewaden werden op drie wagens geladen en naar Parijs, het algemeen roofnest, gevoerd; het overige kwam onder den hamer of verdween in de zakken der schraapzieke plunderaars. Ook het kloosterarchief werd niet gespaard. Waarheen de charters en boeken daarvan verzeilden, is niet bekend. Op onverklaarbare wijze zijn uit die schipbreuk nog enkele wrakken gelukkig gered. Vooreerst het Register van het Bossche archief; het is de sleutel van een kostbaar schrijn, waaruit de trezoren zijn verdwenen. Verder het Chronicon Conventtis Buscoducensis met gemelde Annotationes, en eindelijk een pakket charters, koop- en transportbrieven. Het Register berust thans in het