is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD,

Een mooi handschrift uit de XVC eeuw, op perkament, met eenen inhoud voor de geschiedenis bizonder belangwekkend, is het Missale van de kerk van Wijk bij Heusden, dat thans berust in het archief van het Groot Seminarie te Warmond.

Het is in folio formaat, geschreven in gothiek schrift en verlucht met gekleurde hoofdletters; het geheel is nog goed bewaard.

Het bevat een heiligenkalender, gezangtext, een uitvoerig memoriale van de kerk van Wijk en hare goederen, alsmede tal van bizonderheden over de Heeren der voormalige ambachtsheerlijkheid Wijk.

Volgens de overlevering behoorde dit Missale aanvankelijk aan de kerk van Almkerk, maar is het bij den St. Elisabethsvloed, welke ook dit dorp moet hebben geteisterd, van die kerk in eene kist of kast te Wijk komen aandrijven. Sporen van vocht, die er zich nu nog in vertoonen. zouden een gevolg zijn van het water, waardoor liet toen bevochtigd werd.

In het Missale staat het wegdrijven van hetzelve aldus beschreven :

Doe men screef XIIIIc XX en een

Viel Suvt Ilollant van den water in groten ween.

Dit missale is comen van d'Alm tot Wije,

Ili der goede luiden raet ende Willems van Wijc.

Die van den Alm en haddens niet laten gaen,

En had dat inbreken van den dijck gedaen.