is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wout(er) voers. toe beset X st. sjaers, te helle» uyt negen bont lants in die lioeven, Jan van Tuyl aen d'een side ende Wouters erfgenaemen aen d'ander side. Ende hier af sal die [»(er)soen hebben 2Vj st., die coster P/2 st., elc keremeister enen st., en dat overscot sal die kerc hebben, daervoer sal si bornen drie kerssen opten dach der memorie. Ende die dach der betalingen sal wesen op sente Lauwrens dach.

Item Gerrit llcnrics van Vlijmen hevet ghegeven der kerken een V2 pont, erll'elick te betalen alle jaer op sente Ivatherinen dach ende der sal men voer gheven vijf Wilh. holl. tuyn op een gheseet, daer hi op sterf, ghelegen tot Wyck, Jacob Pouwels soen erfgenaemen aen d'een side suitwaerts ende Jan van den Hille noertwaert, streckende van den Canpeterstraten toe, als die scepenbrief begrijpt.

Item t'is jaerghetide des Vrydaghes nae Sente Pouwels der Ghysberts Arnts Vossen soen, hoerre beider vader ende moeder ende hoere kijnderen; hier heeft Ghysb. voers. toe beset een pont, sjaers erfelick te betalen op sente Pouwels dach met X Wilh. tuynen uyt enen gheseet, daer hi op sterf, ghelegen tot Wyc op die Spijc, Jan Alarts erfgenaemen an d'een side ende Mergriet Arnst Vossen dochter an d'ander side, streckende van Willem Jan Lamberts soen erfgenaemen ten Santsloet toe. Ende hier af sal die persoen hebben vijf scillinge, die coster 2V2 scillinge en dat overscot sal die kerke hebben voer die ghetiden te luchten met 3 waskeerssen, als die brief begrijpt.

Item t'is jaergetide Arnts van Wyck, Persijns Heylwigen sijns toijfs, hoerre beider vader ende moeder ende hoere kijnderen des vierden dag na dertiendach. Hier heeft Arnt voers. toe beset vijf hont lants, ghelegen tot Wyc op Corteslage; hier af sal die persoen hebben vijf sc., die coster. 272 sc. ende dat overscot sal hebben die kerke voer die ghetiden te luchten met 3 waskersse, als die scepenbrief begrijpt.

Item t'is jaergetide Hannarts van Oerden sijns vaders ende moeder ende Jannen sijns wijfs op sente Peters avont in