is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende Paesdach uaestcumende onssen lieven neve vorser, ende sinen gheerven enen openen brieft' te leveren ende zegell onser liever zuster der vrouwe van Lienden ende ons heli's Bolen, des heren van Lienden, hoers wittachtigen manende voeght, dair sy in bekennen sullen dat hem dair all' bewisinge, die wy hem van den vijfi'hondert ponden sjaers op anderen goede gedaen hebben, waill geneucht, sonder enighe aentale dair all' te vermete opt goede ter Alm of ter Eem. Ende dat sy belien sullen ende bekennen, dat alsulcke beleninge alse onsse lieve neve voirscr. opten voirgenoemden goede gedaen heft, by horen consente geschiet is sonder enich hijnder oll' letzell dair in te doen soe vere alst in hem is. In oirconde deser brieve besegeit mijt onssen segelen. Gegheven in 't jaer ons heren duysent driehondert vier ende tsoventich opten twaleften dach in Ffebruario.