is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Archief van de Plaatselijke Schoolcommissie n°* 582-585

VI. Archief van den Armmeester voor de vereenigde armen van Charlois en Ka-

tendrecht * 5 8b—593

VII. Archief van het Burgerlijk Armbestuur . » 594—598

VIII. Gedeponeerde stukken > 599

HET ARCHIEF DER GEMEENTE KATENDRECHT.

I. Archief van Schout en Gerechte n°. 1 —15

II. Archief van den Ontvanger van het

Collateraal * 1 &—19

III. Archief van het Gemeentebestuur.

1. Stukken van algemeenen aard.

a. Notulen > 2°—26

b. Ingekomen en uitgegane stukken, publicatiën, verslagen, verordeningen, instructiën » 27—65

c. Akten » °6

2. Grondgebied » &7

3. Bevolking » 68—72

4. Verkiezingen » 73—74

5. Gemeentebestuur » 75—7^

6. Geldmiddelen.

a. Stukken van het Gemeentebestuur » 77~99

b. Stukken van den Gemeente-ontvanger * 100

7. Gemeente-eigendommen, -werken en -inrichtingen > 101 102

8. Gemeente-politie en Justitie > 103—106

9. Nationale Militie » io7 111

10. Armwezen > 112 IX8

11. Nijverheid ' !I9 120

IV. Archief van den Burgerlijken Stand » 121 —130

V. Archief van het Burgerlijk Armbestuur .. » 131 — '33

VI. Gedeponeerde stukken * !34 135