is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. ARCHIEF VAN SCHOUT EN GERECHTE.

N.B. In Charlois moeten worden onderscheiden : de ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid; bij het bestuur der grondheerlijkheid (Dijkgraaf en Heemraden) berustte de waterstaatszorg; Schout en Schepenen der ambachtsheerlijkheid oefenden de jurisdictie uit. De schepenbank werd 28 Februari 1811 ontbonden.

1. Resolutiën-register 1768—1795.

1 deel.

2. Naamregister der regeering van Charlois 1700-1745.

1 deel.

3. Reglementen en instructiën 1783—1790.

1 omslag.

4. Octrooi der Staten van Holland en Westvriesland aan Gerechte en Kerkeraad van Charlois, als representeerende de H. Geesten Diaconie-armen, om van hunne alumnen te mogen erven. 1741.

1 charter.

5—11. Gerechtsrol. 1611—1811.

7 deelen.

5. 1611 — 1632.

6. 1688—1643 Juni 16.

7. 1643 Juni 24- 1661.

8. 1662—1670.

9. 1678—1732 October 25.

10. 1732 October 25—1792 Mei.

11. 1792 Juni—1811