is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

557. 1854—1361.

558. 1862—1868.

551) 1869—1874.

560—530. 1875—1895. leder jaar 1 deel.

581. Tienjaarlijksclie alphabetische tafels op de Registers van geboorten, huwelijken, echtscheidingen en overlijden. 1812—1895.

1 band.

V. ARCHIEF VAN DE PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE.

582—583. Notulen-register. 1842—1880.

2 deelen.

582 1842—1865.

533 1866—1880.

584—585. Register van uitgegane stukken. 1842—1880.

2 deelen.

5S4. 1842—1865.

585. 1866—1880.

VI. ARCHIEF VAN DEN ARMMEESTER VOOR DE VEREEN1GDE ARMEN VAN CHARLOIS EN KATENDRECHT.

586—593. Rekeningen, met bijlagen. 1807—1858.

8 pakken.

586. 1807—1814. 590. 1831 — 1835.

587. 1816—1820. 591. 1830—1841.

588. 1822—1825 592. 1844—1850.

589. 1826—1830. 593. 1851—1858.