is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelenberg, te Kampen, door bemiddeling van den gemeentearchivaris van Kampen Mr. J. Nanninga Uitteedijk, ten geschenke ontving een 10-tal charters en stukken '), ontwijfelbaar uit het heerlijkheidsarchief afkomstig en meerendeels in 1704 daarin aanwezig 2).

Pogingen aangewend om deze stukken te hereenigen met het archief der heerlijkheid Ruinen, waaruit zij te kwader ure zijn afgedwaald, zijn niet met een goeden uitslag bekroond geworden. Ten behoeve van den gebruiker van dezen inventaris geef ik in een aanhangsel deze stukken op, onder aanwijzing waar zij in den inventaris eene plaats behooren te vinden.

De regestenlijst heb ik niet met 1600 besloten, omdat zij een heerlijkheidsarchief geldt en zulke archieven in Drente reeds zeldzaam zijn.

*) Verslag van de Commissie van bestuur van het provinciaal museum van oudheden in Drente aan de Gedeputeerde Staten, over 1904; Assen, 1905, bladz. 22—25 onder N°. 68a-;'.

*) Zooals blijkt uit de dorsale opschriften van de hand van Meijsters op de stukken.