is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Stukken betreffende geschillen tusschen den heer en anderen over de al of niet leenroerigheid aan de heerlijkheid van bepaalde goederen.

48. „Angaende de soven houven op Suydtwolde". — „Protest „ wegen minheer" - Stukken betreffende de handhaving door den heer van Ruinen Henrich van Monster van zijn recht als leenheer op 7 hoeven land te Zuidwolde. 1630.

1 dossier.

49. Afschrift van het advies d.d. 27 Maart 1563 van H. van Dyemen te Utrecht voor den heer van Ruinen in zijn geschil met 't klooster (te Dikninge) over de leenroerigheid van het goed Bullinge (2de helft 16de eeuw).

1 stuk.

c. Stukken betreffende de uitgifte in achterleen en andere beschikkingen enz. ten opzichte van goederen behoorende tot de heerlijkheid, vöör den aankoop der heerlijkheid door de Staten van Drente.

In 't algemeen.

50. „Register der beleeningen". „N°. 40". — „Register van „belheningen, octrooien en andere acten door het huys te Ruynen „afgegeven". — Lijst van leengoederen, behoorende onder de heerlijkheid Ruinen, met aanteekening van de met die goederen door de opvolgende heeren van Ruinen beleenden, en andere beschikkingen door hen ten opzichte dier goederen genomen, over 1497—1753. 1710 1753.

1 deel.

NB. De lijst werd in 1710 aangelegd door den gerichtschrijver der heerlijkheid Antoni Camerlinuh. De aanteekenmgen over

1497 1708 werden door hem getrokken uit het leenregister van

Ruinen (P) (uit het „prothocol van de secretarius Meysters ' en uit het „prothocol van „d'Hr landsch'. Kiers";.

Het leenregister van Ruinen werd in 1708—1710 bijgehouden door Bernard Kiers, gerichtschrijver van Ruinen (vergel. Nieuwe Drentsche Volksalmanak voor 1889, bladz. 218), en vóór hem door den secretaris van den heer van Ruinen Meijsters. Met de protocollen van Meijsters en Kiers wordt dus waarschijnlijk bedoeld het leenregister van Ruinen.