is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lijst werd over 1710-1725 bijgehouden door Antoni Camerling, — in 1733 door Johan Carsten, — in 1750 door Mr. C. W. Ellents, allen gerichtschrijver, — en in 1753 door Johan Lodewijk Evers, stadhouder der leenen en rentmeester der heerlijkheid. De genoemde gerichtschrijvers en rentmeester hielden ook het leenregister van Ruinen bij (Nieuwe Drentsche Volksalmanak voor 1889, bladz. 218). De hier beschreven lijst is dus waarschijnlijk de bladwijzer op dat register.

51. „Memorij van leehnen, tott den huijse Ruynen gehorende, „de dato den 26 Julij 1656". — Lijst van leengoederen behoorende onder de heerlijkheid Ruinen, vervaardigd door den heer dier heerlijkheid Henbick Munster Wilhelm van Bebnsaüw ; met aanteekeningen omtrent de beleening dier goederen. 1656.

1 ontslag.

NB. Deze lijst is door v. Bernsadw aangevuld in 1657 en 1662. In margine staat: „D'citatie omme met lediger handt te comen „verheffen is door sijn Ex'e d'Hr. graeve van Schellardt an d'va„sallen geschiet d'28 Julij 1683, J. Visnich." De oproeping der vasallen is dus waarschijnlijk door den graaf vas Schellardt naar deze lijst gedaan.

Hierbij eene „Memorij van Ruynse leenen" (eene lijst der leengoederen in Twente, behoorende tot de heerlijkheid Ruinen dd 1656 ?). ' *

52. stukken betreffende het door P. E. Meijsters verrichte ten opzichte van de uitgifte in achterleen, namens den heer van Ruinen, van leengoederen behoorende tot die heerlijkheid. 1704.

1 omslag.

N.B. Zie regesten N°s. 29, 30 en 31.

Vergelijk Inv. N°. 8.

Goederen in 't kerspel Ruinen.

53. Minuteele acte der beleening van Johan Ouinck, als momber van den minderjarigen Sijmon Polman, met don Nyenhof, Ludderinge en Habeldinge, in de heerlijkheid Ruinen. 1548.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 12.

Vergelijk Inv. N°. 95.