is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goederen in 't kerspel Dalen,

57. Minuteele acte waarbij de heer van Ruinen Frans Caspar graaf van Schellart enz. ten behoeve van Manasse van Welvelde, heer van Woltersum, 't erf' Aeldinge in 't kerspel Dalen ontslaat uit 't leenverband. 1687.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 24.

De heer van Woltersum gaf volgens deze acte in zijn verzoek te kennen: „dat Ridderschap en Steden, Staten van de „provincie van Over-Issel bij speciale resolutie de vasallen van „Over-Isselsche leengoederen souden hebben gepermitteert en geaccordeert, 't reght van leen van hare respective Over-Isselsche „leengoederen af te kopen, mits dat de leenheer voor afstant van „'t reght, denselven op die leengoederen geschapen, met een „tantum werde gecontenteert."

Vergelijk N°. 71.

Goederen iu 't kerspel Odoorn.

58. Volmacht van F. C. A graaf van Schellabd tot Obbendorf heer van Ruinen enz. c. u. op Ph. E Meijsters, om van juffer Tengnagel te Kampen bekrachtiging te verzoeken hunner testamentaire beschikking ten opzichte van het aan haar leenroerig erf te Exlo. 1697.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 25.

Vergelijk Inv. N°. 8 noot onder f.

Deze volmacht heeft blijkbaar als model gediend voor een volmacht van gelijke strekking ten opzichte van het erf „de „Ruijnische Pleij in 't landt van Cleue onder het ampt Huijssen."

Goederen in 't kerspel Oosterhesselen.

59. Minuteele acte van beleening van Johan van den Cloester met de goederen en grove en smalle tienden te Gees, in 't kerspel Oosterhesselen, die wijlen Reint de Vos in gebruik had. 1550.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 15.