is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76. Afschrift eener acte, waarbij de stadhouder der leenen van de heerlijkheid Ruinen aan A. J. H. baron van Heeckeren toestaat, 't erf Veldhuis in 't gericht van Borne gedurende 6 jaren te verbinden ten behoeve eener leening groot f 6500.—. 6 November 1756.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 41.

77. Volmacht van C. van Wülfften en H. F. Zeyger op Mr. E. H. van dee Poel, secretaris van Vollenhove, om beleening te verzoeken resp bij de leenkamers van Overijsel en de heerlijkheid Ruinen met 't goed Grevink en 't erf Veldhuis. 8 December 1761.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 44.

Met deze goederen was te voren beleend A. J. H. baron van Heeckeren.

78. Volmacht van G. J. Zeiger op Mr B. J. van Hattjm, om van den heer van Ruinen beleening te verzoeken met 't goed Veldhuis in 't gericht van Borne. 1 Februari 1764.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 45.

Met dit goed was te voren beleend Henricds Franciscus Zeiger.

Goederen in 't kerspel Staphorst.

79. Volmacht van J. E. van Doetinchem op P. Imbert, om van den heer van Ruinen beleening te verzoeken met een boterpacht op 't Bullinger slag te Staphorst. 1 Maart 1743.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 33.

De boterpacht was groot 39 „landvierendeel" en werd blijkens den index op 't leenprotocol (vermeld onder N°. 50) sedert 't begin der 16de eeuw door Kokman's in leen bezeten.

80. Volmacht van J. E. van Doetinchem op J. Jansen, om van den heer van Ruinen bekrachtiging te verzoeken van den verkoop van den botertiend op 't Bullinger slag te Staphorst en beleening daarmede van den kooper A. Engelberts. 25 October 1749.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 34.