is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. 1478, Juni 3.

Dauid van Bourgoendien bisschop te Utrecht verklaart, na het overlijden van Johan van Runen, haar zoon Henrick van Munster te hebben beleend met „die heerlicheit, ende gerichte „tot Runen, toe Buddinckwolde. Hakeswolde ende ter Bulinge" c. a.; den Oldenhoff, den Nyenhoff, de tienden te Runen en te Pette, de goederen Wuluerinck, Ludderinck, Hadeboldinck, Westebrinck, Broecsinck en Olde-Lanssinck alle in 't kerspel Runen; de gruit te Runen c. a. ; 7 hoeven c. a. in 't kerspel Zuytwolde; 't goed toe Oeldinck c. a. in 't kerspel Dalen, de tienden te Ghies c. a. in 't kerspel Heeselen, de grove en smalle tienden over Roederinck en Ribberting in 't kerspel Deuer; de goederen geheeten Westersche Wildenberch c. a. in 't kerspel Ouerreysten; Remmering te Banloe in 't kerspel Rolde, Nydinck in t kerspel Norch; de boterpacht c. a. op Buddinckwolde en opter Bullinge; in Twenthte den hof te Weluelde, de Luttike Hulscher, Sterkesloe, 't huis ter Beke, 't huis ter Haer, 't goed toe Bartoldinck en dat Velthuys te Hertmen c. a. in 't -kerspel Borgen.

Met vermelding als leenmannen van Otto van Rechteren en Willem van Buchorst ridders, Goert van Reede, Henric Mulert, Johan Borbh, Euert van Leiden.

Gegeven op onsen slote tot Vollenhoe int jair onss Heren dusent vierhondert acht ende tsoventich opten derden dachin Iunio.

Oorspr. (Inv. N°. 3). Het zegel is verloren.

7. 1480, Mei 4

Roeloff van Laer de jonghe verklaart voor erfburen in den Wolde te hebben verkocht aan Gheert Bartolts eene rente van 1 vierendeel boter uit het door hem (G. B.) bewoond erf in Buddingwolde. Met vermelding der toestemming door Roeloff's broeder en zwager Hinriok van Monster en Roeloff van den Cloester, en bezegeling door H. v. M. (als) heer te Runen.

Ghegheven in den jaer ons Heren dusent vierhundert ende tachtentich des Donredaghes nae Meydach Philippi et Iacobi apostolorum.

Oorspr.? (Inv. N°. 93). — Doordat 't stuk onderaan is afgesneden, is het onzeker, of het bezegeld is geweest dan wel eene minute was.