is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Borne, waarmede zijn vader Harmen ten Cate op 2 September 1716 beleend werd; hulde te hebben ontvangen, en hem te hebben toegestaan, over dat erf voor den dagelij kschen rechter te testeeren

Met vermelding als leenmannen van Wolter Kymmel en Lambert Tabingh.

Actum Assen, den 24 April 1737.

Minute (?) (Inv. N°. 70), op papier.

33. 1743, Maart 1.

Johan Werner vrijheer van Imbsen enz. en Mauritz Carl vrijheer van der Horst enz. leenmannen oorkonden, dat Jan Engelbert van Doetinchem, majoor-commandant van Ritberg, Mr. Pieter Imbert te Meppel machtigde om namens hem van den stadhouder der leenen van de heerlijkheid Ruynen beleening te verzoeken met de pacht van 39 „landvierendeel" boter op 't Bullinger slag te Staphorst, waarmede wijlen Everhardt Kockman als echtgenoot van wijlen Maria Judith Josina Glauwe op 27 Augustus 1704 werd beleend, en daarvoor hulde te doen. Met medebezegeling door J. E. v. D.

Actum Paterborn, den 1 Meert 1743.

Oorspr. (Inv. N°. 79) op papier, met 3 opgedrukte zegels in rood (v. d.

Horst) en zwart (de 2 andere) lak naast 3 handteekeningen.

34 1749, October 26.

Philip Sudeick en Maxmilian Austerliz leenmannen oorkonden, dat Jan Engelbert van Doetinchem, majoor-commandant van Rittberg, Jan Jansen in 't kerspel Heijne machtigde om namens hem van den stadhouder van de leenen der heerlijkheid Runen te verzoeken: 1. bekrachtiging van den verkoop van den botertiend uit 't Bullinger slag te Staphorst, en 2. beleening van den kooper Albert Engberts met dien tiend. Met medebezegeling door J. E. v. D.

Actum Rittberg, den 25 Sbris 1749.

Oorspr. (Inv. N°. 80) op papier, met 3 opgedrukte zegels in rood lak naast 3 handteekeningen.

35. 1754, Juni 4.

Johann Ludwig Joachim Evkrs, rentmeester van den markies van en tot Hondsbroeck als heer van Ruijnen en stadhouder

6