is toegevoegd aan je favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richter der heerlijkheid Almeloo, machtigde om: 1 namens hem van den drost van Drenthe graaf van Heijden, als namens Drente leendrager der heerlijkheid Ruinen, beleening te verzoeken met het erf Bekkink in de marke van Senderen, onder 't gericht van Borne, waarmede wijlen zijn vader Gerrit ten Cate op 25 Maart 1764 't laatst beleend werd; — en 2. namens hem hulde te doen.

Actum Almeloo, den 7den Augusti 1769.

Oorspr. (Inv. N°. 87), op papier; met opgedrukte zegels (als N°. 53) van en onderteekening door de leenmannen en den lastgever.

56. 1769, Augustus 11.

Alexander Carel graaf van Heiden, heer van Laarwout, drost van Coevorden en Drenthe, namens Drente heer van Ruinen en Ruinerwold, verklaart: 1. Jan Fredrik Hein, richter der heerlijkheid Almelo, als gevolmachtigde van Gabriel ten Cate te Almelo te hebben beleend met het erf Bekking in de marke van Senderen, onder 't gericht van Borne, waarmede wijlen zijn vader Gerrit ten Cate op 25 Maart 1764 het laatst beleend werd; — 2. de hulde van J. F. H. te hebben ontvangen.

Met vermelding als leenmannen van Sigismünd Pierre Alexander graaf van Heiden heer van Reinenstein en Lucas Homan schulte te Rolden.

Actum Laarwout, den 11 Augustus 1769.

Minute (?) (Inv. N°. 87), op papier.

57. 1770, A.ugustus 24.

Alexander Ca rel graaf van Heiden heer van Laarwout, drost van Coevorden en Drenthe en namens Drente heer van Ruinen en Ruinerwold, verklaart: 1. Mr. Coenraad Wolther Ellents, raad-secretaris en ette van Drenthe, namens zijne vrouw Gesina Oldenhuis te hebben beleend met het deel trektiend onder Gees, waarmede wijlen haar vader L.Oldenhuis op 4 Februari 1763 't laatst werd beleend; — 2. de hulde van hem te hebben ontvangen; — 3. ten opzichte van dit leen te hebben bekrachtigd de huwelijksvoorwaarde tusschen Mr. C. W. Ellents en diens vrouw gesloten tot het elkander verstrekken van den lijftocht der hun in leen toebehoorende goederen; — en voorts 4. hun te hebben vergund, over dit leen te beschikken.