is toegevoegd aan je favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met vermelding als leenmannen van R. baron van Echten heer van Echten en Echtens-Hogeveen en Mr. J. Kimmel.

Actum Assen, den 24sten Augustus 1770.

Concept (Inv. N°. 84), op papier.

Minute (?) (t. z. pl.), op papier.

58. 1776, October 19.

Willem prins van Orange en Nassau erfstadhouder verklaart: 1. J. de BlÉCOURT „commis van 's lands inagasyn en secretaris „te Coevorden' — als gevolmachtigde van Sigismund Pierre Alexander graaf van Heyden etc., drost van Coevorden en Drenthe, als leendrager van Ridderschap en Eigenerfden van Drenthe, - namens de Staten van Overijsel te hebben beleend met de heerlijkheid Ruinen, waarmede S. P. A. v. H.'s vader op 27 Juli 1768 't laatst beleend was geworden; — en 2. dat hii (J. d. B.) hulde heeft gedaan.

Met vermelding als leenmannen van H. J. Krop en H. Habers.

Den 19 October 1700 ses en seeventig.

Oorspr. (Inv. N°. 10); met onderteekening op de plicque door den „lheengriffier J. Jordens. Het „seegel der lheenen" is verloren.