is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

INDICES1).

i. Index van persoonsnamen, gerangschikt naar de voornamen

A. Engberts (Egberts), zie Albert Engberts.

— van Isselmuden, schulte te de Wijk, 1622 (I. 124 noot).

— Camerling, predikant te Coeiorden, 1754 (I. 61, R. 35).

A. C. graaf van Heiden, zie Alexander Carel.

— J. ten Cate, zie Adam Jansen ten Cate.

— J. H. baron van Heeckeren, (heer van Nettelhorst, Batinge en de Heest), 1756 (I. 75, 76; R. 41), vóór 1761 (I. 77 noot), 1761 (R. 44).

Adam Jansen ten Cate, 1764 (R. 48, 49).

Adolfus (Aleff, Adolph)

— (van) Besten, predikant te Ruinen. 1599 (I. 22), 1600 (I. 23).

— Philip Zeger graaf van Rechteren, vrijheer van Almelo en Vriesenveen, 1756 (R. 38).

Aernt (Arndt, Ahrent, Arent)

— Geers, 1637 (I. 132).

— Huys, heer van Ruinen, 15de eeuw (I. 4).

— Jans, 1522 (Aanh. 94* noot).

— Wilms, schoolmeester te Ruinen, 1637—1640(1.133), 1643(1.134).

= Arentz, Ghert —, 1613 (I. 104 noot).

Albert (Albrecht, Albregt)

— Engberts (Egberts), 1749 (1.80, R. 34), 1769 (I. 88, R. 52).

— Staverman, predikant te Wapserveen, 1764 (I. 67, R. 49).

— Antoni baron van Pallant, 1681 (R. 22).

— August graaf van IJsenborg en (Isenborg-)Budingen, (generaalmajoor), 1756 (R. 38—40).

= Alberts (Albertz., Albers)

—, Hend. —, 1522 (Aanh. 94* noot).

—, Coort — Winkel, 1778 (I. 20).

—, Remmelt —, van HLaer,\1§'è (R. 51).

—, Thyman (Tymen) —, 1522 (Aanh. 94*).

') Deze indices zijn ingericht overeenkomstig die op de inventarissen van 't archief der abdij te Dikninge en de prchieven van de schuitengerechten in Drente.

6