is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(R. 13-15), 1551 (R. 16), 1557 (R. 17), 1568 (I. 28), 1573 (Aanh. 94»**), 1575 (I. 30), 1576 (Aanh. 94****), 1578 (I. 148), 1584 (I. 124), 1591 (1. 11), 1594 (1.12 '), 13), 1599 (I 21,22), c. 1600 (I. 149), 1600 (I. 23, 123), 1601 (1. 120»)), 1603(1. 6); overleden 1603 (R. 18); — van (vonn, von) Munster (Monster) (Henricksaoon), heer van Ruinen, 1603 (R. 18), 1604—'16 (I. 34), 1608 (I. 25), 1611-'21 (I. 14')), 1614 (I. 38), 1615 (I. 15 *)), 1616 —'20 (1.18), 1618 (I. 151 »)), 1618—'21 (I. 32), 1619 (I. 151 noot), 1623 (I. 26 noot. 125. 126), 1624 (I 43, 141), 1627 (I. 44), 1628 (I. 40), 1630 ■ I. 48, 105 ')), 1631 (I. 129).

— Munster tho (to) Nyenhuiss (Nyenhuijs), 1576 (Aanh. 94****).

— Queisen, 1681 (R. 23).

— Franciscus Zeyger (Zeiger). vóór 1764 (I. 78 noot), 1761 (I. 77, R. 44), 1764 (R. 45).

— Mönster (Munster) Wilhelm von (van) Bernsaw (Bernsauw), heer van Ruinen enz., 1645 (I. 97, R. 21), 1649 (I. 100), 1656 (I. 51), 1681 (R. 23, Aanh. bij 58).

— Wilhelm Camerling(h), (Afr.)—, schutte te Ruinen, 1757? (I. 54, R. 42), 1767 (I. 83 noot, R 51), 1767—1770 (I. 2), 1769 (I. 83, 88; R. 51, 52);— en stadhouder der leenen van Ruinen, 1757

') v. M. zu (to, tot, tho) Till, v. M.

to Tyli, V. M. tot Thijl.

(I. 54 noot); gerichtschrijver der heerlijkheid Ruinen, 1784 (I. 67 noot), 1768 (I. 155 noot).

Herman, )

Hermen, j 216 Harmen-

Hijlbert (Hilbert)

— Roleffs, 1642 (I. 96, R. 20).

— (Jans) Woerding(e), 1756 (R. 40), 1757? (R. 42), 1757 (R. 43), 1769 (R. 51, 52).

= Hilbers, Claes Jan —, 1651 (I. 155).

Hindrick, \

Hinrich, > zie Henric.

Hinrick, I

J. de Blécourt, „comtnis van 's lands „magasyn" en secretaris te Coerorden, 1776 (R. 58).

— Jansen, zie Jan Jansen.

— Jordens, leengriffier van Overviel, 1768 (I. 9 noot, R. 50), 1776 (R. 58).

— Kyinmel (Kimmel), Mr, —, landschrijver van Drente, 1767— 1770 (1.2), zonder titel 1770 (R.57),

— van Lier, Mr. —, ontvangergeneraal van Drente, 1768 (I. 9 noot), 1768/9 (I. 81).

— Nijlant, 1645 (I. 7 noot).

— Oldenhuys, schulte te Zweelo, 1754 (I. 61, R. 35).

J. Rusius, zie Johannes Kusius.

— Struuck, landschapsserretaris van Drente, 1633 (I. 153).

— Struuck Steenbargen, schulte te Havelte, 1646 (I. 157).

— van Tongeren, Mr. —, agent van Drente in 's Gravenhage, 1611 — 1621 (I. 14 noot).

— Visnich, 1683 (I. 51 noot).