is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fritema, Feico van —, 's konings rentmeester van Drente enz., 1567 (I. 27).

Gansneb (Gansnet), Elisabet(h) (Geertruit, Gertruijdt of Geertruyt) — genaamd Tengnegel (Tengnagel), 1681 (Aanh. bij 58), 1697 (R. 27, Aanh. 7*), 1704 (Aanh. bij 8).

—, Hermen Otto — genaamd Tengnagel tot den Bonkenhaven, 1697 (R. 27).

Ghysynge, zie Guedesing.

Glauwe (Glawe), Maria Judith Josina —, 1704 (R. 33), overleden 1743 (R. 33).

—, Symon —, 17"1® eeuw (I. 47 noot).

Golinck, H. —, 1645 (I. 7 noot).

Groot, H. de—, 1645 (I. 7 noot).

Guedesing (Ghysynge)

—, Euert —, c. 1407 (I. 98).

—, Ghert —, 1375 (R. 2).

Habers, H. —, 1776 (R. 58).

Haffeman, Geerdt —, 1645 (I. 97, R. 21).

Haftten, Anna van Spaniën weduwe van —, vrouwe te Herwijnen, Haaften en Heilouw, 1578 (1.148).

Hambroick, L. J. van —, 1749 (I. 65), 1756 (R. 36).

—, Zeger (Seger) Eusebius (baron) van —, heer van Welvelde, 1750 (I. 75 noot, R. 37), 1753(1 66), 1756 (R. 37), 1764 (I. 67, R. 49).

Hartmans, Roelof Lamberts —, 1771 (I. 146).

Harwig (Harwich, Harvig), Jan

Willem —, 1764 (I. 68, 71 ; R. 46, 47).

—, Nicolaas —, secretaris en procureur te Vriesenveen, 1756 (R. 38); zonder titel 1756 (R. 39, 40).

Hattum, Mr. Burchard Jan van —, 1764 (I. 78, R. 45).

—, Mr. Nicolaas van —, 1764 (R. 45).

Hee(c)keren, A. J. H. baron van —, (heer van Nettelhorst, Batinge en de Heest, 1756 (I. 75, 76; R. 36, 37, 41), voor 1761 (I. 77 noot, R. 44).

Heiden (Heijden, Heyden), Alexander Carel (rijks)graaf van — tot (heer van) Laarwoud), drost van Coevorden en Drente en qq, heer van Ruinen, 1768 (I. 9, R. 50), 1769 (I. 82, R. 51 »)—56), 1770 (R. 57), 1771 (I. 113, 116 noot, 146).

—, Sigismund Pierre Alexander graaf van —, heer van Reinenutein, drost van Coevorden en Drente, 1769 (R. 56); en q.q. heer van Ruinen, 1776 (I. 10, R. 58), 1776—'79 (I. 144), 1777 (I. 114, 143), 1778 (I. 17 noot, 20), 1778/9 (I. 117 noot).

Hein, Georg Henrik —, 1764 (R. 46, 47).

—, Jan Fredrik —, (richter der heerlijkheid Almelo). 1769 (1.85, 86; R. 53—56).

Hiddinck, Anna —, 1750 (R. 43), overleden? 1757 (I. 62).

Hillen, Anna van —, dochter van

') In R. 51 en 52 rijksgraaf.