is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58; R. 25, 26, 27; Aanh. 7*), c 1700 (I. 55), 1700 (I. 56), 1704 (R. 28), overleden 1704 (R. 30).

—, Johan Albricht graaf toe —, heer van Doorwerth, kolonel-youvertieur van Steenwijk, 1681 (R. 22).

Scherff (Scharff), (Dr.) (Herman, Hermen) —, c. 1593 (I. 31 en noot), burgemeester van Deventer, c. 1593 (I. 31 noot).

Scbickhart, P. H. —, schulte te Meppel, 1638 -1675 (R. 10).

Schulenborch, Dirck van der —, 1465 (R. 4).

Sichterman, W. —, landschapssecretaris van Drente, 1671 (I. 145 noot).

Sloot, Bartolt Maurits — tot Ekkelshuijsen, 1697 (R. 27).

Smijdt, Anna —, vrouw van Dr. Willem Frens, 1697 (R. 27)

Smit, Jan Partels —, 1752 (Aanh. 97*).

Solner, Mr. Jan Laurens —, 1761 (R. 44).

Spanien, Anna van —, weduwe van Haatten, vrouw te Herwijnen, Haaf ten en Heilouw, 1578 (I. 148).

Staverman, Alb. —, predikant te Wapserveen, 1764 (I. 67, R. 49).

Steenbargen, J. Struuck —, schulte te Havelte, 1646 (I. 157).

Steenwiich (Steynwick, Steenwyck, Steenwijk)

H. dVos van 1594 (1. 13).

—, Johan die Vos van —, 1375 (R. 2).

—, Reynolt (Reinold) de Vos(s)

van —, 1518 (R. 11); — Johan's200W 1490—1504 (bladz. 58 noot 1); — Roelf'ssoon, c. 1509 (t. z. pL).

—, Roelof van —, ambtman van Drente, 1375 (R. 2).

Steghe, Mr. Sijger ter —, 1593 (R. 8).

Steynwick, zie Steenwiich.

Steinburger, Johan —, „cleuischer „Lehnseeretarius", 1605 (R. 19).

Stellinck, Jan —, 1645 (I. 154 noot).

Straele, 1465 (R. 5).

Struuck (Struick, Struijck)

—, Gerhard(t) —, rentmeester van Dikninge, 1623 (I. 26 noot, 125 126).

—, J. — landscha/jssecretaris van Drente, 1633 (I. 153).

— Steenbargen, J. —, schulte te Havelte, 1646 (I. 157).

Sudeick, Philip —, 1749 (R. 34).

Tabingh, Lambert —, 1737 (R. 32).

Tauer, graaf van —, 1605 (R. 19).

Tengnagel (Tengnegel, Tingnagel),

—, heer —, zie H. O. Tengnagel tot den Bonkenhaven.

-, juffer —, en

—, Elisabet(h) (Geertruit (Gertruijdt, Geertruyt)) Gansneb genaamd —, 1681 (Aanh. bij 58), 1697 (I. 58, R. 25, 27; Aanh. 7*), 1704 (Aanh, bij 8).

— tot den Bonkenhaven, Herman Otto Gansnet (sic) genaamd —, 1697 (R. 27, Aanh. 7* noot).

Thijl, zie Till.

Tiddens, Bouwe —, 1642 (R. 20).

Till (Tyll, Thijl), Heinrich (Hen-