is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— en Buddingwolde, bladz. 4; 1428 (bladz. 6, I. 99), 1478 (R. 8), 1611—'21 (I. 14), 1616'20 (I. 18), 1648 (I. 36 uoot), 1697 (R. 26), 1704 (R. 28).

— —, schuitambt —, 1649 (1 100).

— —, schutte („praetor") van —, 1637 (I. 140 noot), 1649 (I. 100 noot).

N.B. Vergelijk Ruinerwold.

Haar, huis de — (tor Hare, ter, thor of tor Haer), in 't kerspel Borne, 1353 (I. 63, R. 1), 1478 (R. 6), 1550 (I. 64, R 13, 14), 1764 (I. 64 noot).

Hadeboldinck (Habeldinge-hofstede), in de Westerstraat in de heerlijkheid en 't kerspel Ruinen, 1478 (R. 6), 1485 (R. 8), 1518 (R. 11), 1548 (I. 53, R. 12), 1593 (I. 95).

Haeften, zie Haaften.

Haer, zie Haar.

Haerink, zie Harink.

Haexwolt, zie Haakswolde.

Haffen en Mehr, heer te 1681 (R. 23).

—, „gerechtschriver" in —, 1704? (I. 8 noot, R. 22, 23, 26, 27).

Harink (Haerink), erf, 1764 (I 67 noot).

Harthmen, \

Hartmann, f

Hartme, l zie Hertman.

Hartmen, )

Hasselt, burgemeester der stad —, c. 1593 (I. 31).

Havelte, schulte te —, 1646 (I. 157 noot).

Heest, heer van de —, 1756 (1. 75, R. 36, 41).

Heino (Heijne), kerspel —, 1749 (R. 34).

Hellouw (Hellauw), vrouw te —, 1578 (I. 148).

Ilertman (Hertmen, Hartmann, Harthmen, Hartme, Hartmen), boerschap in 't kerspel en richterambt van Borne, 1353 (I. 63, K. 1), 1478 (R. 6), 1756 (I. 75, R. 36-41), 1764 (I. 74, R. 45, 48).

Herwijnen, 1578 (I. 148).

—, vrouw te —, 1578 (. 148).

Hesselen, zie Oosterhesselen.

Hestorff, heer van —, 1681 (R. 23).

Hogeveen, heer van Echten en Echtens , 1770 (R. 57).

Holscher, zie Hulschar.

Huissen (Huijssen), ambt — in 't land van Cleve, 1697 (I. 58 noot).

Hulschar, 't Lutteke — (dat Luttike Huiscore, de Luttike Hulscher, de Lutke Hulscher), in V kerspel Borne, 1353 (I. 63, R. 1), 1478 (R. 6), 1550 (I. 64, R. 13, 14); — Hulschar (Holscher), in de marke van Senderen in 't gericht van Borne, 1737 (I. 70 noot), 1764 (I. 68, R. 46), 1769 (I. 85, R. 53).

Ierland (Irlant), koning van GrootBritannië, Frankrijk en —, 1697 (R. 26).

Yhorst, 1769 (I. 82 noot).

Irlant, zie Ierland.

Kampen (Campen, bladz.) 8; 1697 (I. 58, R. 25).

Kynsynge, (Kijnsinge, Kinsinge, Kinssinghe), er/ in 't kerspel