is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers Bladz.

Aanhangsel. (Stukken berustende in het pro vinciaal museum van oudheden te Assen, doch behoorende tot het archief der heerlijkheid Ruinen) 75—78

Indices 79—129

1. Index van persoonsnamen gerangschikt naar de voornamen ... 81— 93

2. Index van persoonsnamen, gerangschikt naar de achternamen . . . 94 —104

3. Index van titularissen 106—116

4. Index van plaatsnamen .... 117—129 Bladwijzer 131—134