is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gistreerd door den schulte over 15 Januari 1803—1810 September 6. Met inhoudsopgaven.

2 deelen.

28. Minuten van testamenten, verleden ten overstaan van den schulte (genummerd Nos. 1—12; met lijst). 11 September 1809—1811 Februari 15

1 portefeuille.

29. „Prothocol des scholtambts Coevorden en Schonebeek van „ter leen gegevene goederen enz." — Register van acten van verkoop of andere beschikking ten opzichte van roerende goederen en vee en van inventarissen van goederen, waarvan het gebruik tijdelijk is afgestaan, gedagteekend dd. 13 Juni 1803—1810 April 6 en geregistreerd door den schulte over 14 Juni 1803— 1810 April 30. Met inhoudsopgave.

1 deel.

30. Minuten van acten in voogdijzaken, van eenkindschap en van aanstelling van curatoren en executeurs-testamentair, verleden voor schulte (en keurnooten) van Coevorden en Schoonebeek (genummerd N°s. I —19; met lijst). 28 Juli 1809—1811 Februari 26.

1 portefeuille.

81. Minuten van acten van volmacht, voogdijstelling door de moeder, toestemming voor pupillen tot het aangaan van een huwelijk en getuigenverklaring, verleden voor schulte (en keurnooten) van Coevorden en Schoonebeek (genummerd Nos. 1—31; met lijst). 11 Augustus 1809—1811 Februari 16.

1 portefeuille.

32. „Prothecol van momberstellingen voor het scholtambt „Coevorden en Schoonebeek". — Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d d. 7 April 1803—1811 Februari 26 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

3 deelen.

NB. In de eerste twee deelen inhoudsopgaven.