is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Wijk in Coecange en die van Zuidwolde—Hoogeveen in Pesse, Echten en Ansen zou optreden. Voor Pesse, Echten en Ausen zouden afzonderlijke registers moeten worden gehouden (notulen Gecommitteerde Representanten d.d. 13 Juni 1795); omtrent Coecange wordt dit niet bepaald, men schijnt daar dus minder bezwaar tegen de wijziging te hebben gehad. Toch sloot het zich bij Pesse enz. aan, om van Gecommitteerde Representanten te verkrijgen de aanstelling van een schulte voor Coecange, Pesse, Echten, Ansen en Pesserveld (not. Gecommitteerde Representanten d.d. fi Juli 1795). Op 14 November 1795 kwam de zaak weder bij Gecommitteerde Representanten ter sprake; men was toen overtuigd van „de welvoeglijkheid en „intresse der ingesetenen . . . . , dat Coekange en Weerwille „met de Wijk sal sijn vereenigt en een scholtambt uitmaken"; in de kerspelen, waar nog geen schuiten waren aangesteld, zou dit geschieden ten overstaan van gecommitteerden uit Gecommitteerde Representanten. Het rapport dier gecommitteerden „op„sigtelijk Ruinen, Pesse, Echten en Ansen" werd gehouden in advies (not. Gecommitteerde Representanten d.d. 23 Januari 1796). Op 15 Maart 1796 werd eindelijk Pesse, Echten, Ansen en Pesserveld tot een schuitambt verklaard (not. Representanten i.d.).

Op verzoek van de inwoners van de Oshaar, om afscheiding van de gemeente Ruinen en het kerspel Pesse, Echten en Ansen en indeeling van de Oshaar in de gemeente en het kerspel Coecange, werden Gecommitteerde Representanten gemachtigd „haar „in de schikkingen daarover met die van Coekange, Ruinen,

„Pesse, Echten en Ansen te maken, te adsisteren" (not.

Representanten d*d. 5 April 1796 (N°. 31)).

Het rapport, aan Gecommitteerde Representanten door gecommitteerden uit hun midden uitgebracht, gaf nog geene oplossing, wegens verschil tusschen de Oshaar en Ruinen c. a. over de verdeeling der lasten (not. Gec. Repr. d.d. 26 Januari 1798). Of de wijziging tot stand is gekomen, is onzeker (not. Interm. Admin. Bestuur d.d. 28 Dec. 1798, 30 Jan. 1799).

Bij besluit van het Departementaal bestuur van Overijsel d.d. 19 November 1802 werden de plaatsen van het oude schuitambt Coecange en de Wijk c.a. verdeeld over 3 schuitambten:

1. de Wijk, Coecange, Echten en de Oshaar;

2. Zuidwolde, Hoogeveen, Pesse en Pesserveld;

3. Dwingelo, Ruinen, Ansen, Reebrugge.