is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. In deel IV is acte N°. 7 (behoorende tusschen acten d.d. 16 November 1770 en 2 Januari 1771) niet ingeschreven; eenige bladzijden zijn daarvoor opengelaten.

De deelen VI en VII zijn voorzien van inhoudsopgaven.

In 1803 is voor dit register geen nieuw boek begonnen, daarom zie men voor de acten over 11 Augustus 1795—1811 Januari 26 N°. 189.

181. Stukken betreffende de werkzaamheid van den schulte met betrekking tot de vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken. Uit verschillende jaren tusschen 1723 en 1800.

1 omslag.

NB. Deze stukken bestaan uit:

1. a. „index der obligatiën in 't prothocol des scholtampts „Haevelte nog openstaande";

b. minuten van eene acte van overdracht van vast goed d.d. 1723 en van een testament d.d. 1800;

c. eenige formulieren en aanteekeningen van of voor den schulte, z.j. en 1795—1798;

NB. De «tukken vermeld onder <i—c zijn afkomstig uit het lste deel van het register genoemd onder Nu. 179 ;

d. een uittreksel uit het register van acten van vrijwillige rechtspraak over Oct. 1795/6, ter berekening van den 40sten penning.

NB. Afkomstig uit verzameling N°. 5 (mej. L. H. Kymmell, te Havelte).

183. Acte van executie van roerend goed, behoorende aan Steven Jans te Derp, met bijlagen d.d. 1804. 1805.

1 omslag.

NB. Hierbij eene kwijting d.d. 1808 door Jan Jans van zijn vorderingen op den boedel van zijn zoon Jan Jans te Havelte.

183. „Prothocol van executiën en distractiën over Havelte. „1803." — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 20 Mei 1802—1808 Januari 15 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Met inhoudsopgave.

1 deel.

184. Minuteele verbalen van den publieken verkoop en verhuur