is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegen in of behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 21 Juni 1802 — 1810 Juni 13 en geregistreerd door den schulte over 3 Juli 1803—1810 Juni 13. Met inhoudsopgave.

1 deel.

NB. Behalve de acten van executie zijn hierin ook ingeschreven de voorafgaande acten van uitpanding enz. betreffende dezelfde zaken.

205. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak verleden voor den schulte (genummerd N08. 1—30 ; met lijst). 2 Januari 1810—1811 Februari 7.

1 portefeuille.

NB. Ontbreken de N08. 9, 15 en 17.

Deze stukken (behalve de testamenten) worden in regest vermeld in het register van acten van vrijwillige rechtspraak, genoemd onder N°. 207.

206. Register van acten van vrijwillige rechtspraak (voornamelijk schuldbekentenissen), gedagteekend d.d 5 Juni 1729—1811 Januari 2 en geregistreerd door den schulte over 3 Juni 1772—1811 Januari 11. Voorzien van inhoudsopgaven.

2 deelen.

NB. Voor het in 1803 met Dwingelo vereenigd schuitambt Ruinen is een afzonderlijk register aangelegd (zie N°. 208); de scheiding schijnt echter niet zuiver volgehouden te zijn.

Voor de acten van overdracht van onroerend goed zie ook N°. 207.

207. „Van algemene vrijwillige zaken". — Register (bevattende afschrift of aanteekening) van acten van vrijwillige rechtspraak (voornamelijk overdracht van onroerend goed), gedagteekend d.d. 8 Februari 1803-1810 October 15 en geregistreerd door den schulte over 10 Mei 1804—1810 October 15. Voorzien van eene inhoudsopgave

1 deel.

NB. Dit register diende zoowel voor Dwingelo als voor Ruinen.

208. „Schul[t]prothocol van schulta[mpt] Ruinen, Ansen en „Rhebruggen". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak (voornamelijk schuldbekentenissen), gedagteekend d.d. 18 Mei