is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

239. „Prothocol van momberreekeningen des scholtampts „Roden en Roderwolde, aangelegt in den jaare 1792 . . . — Register van voogdijrekeningen, gedagteekend d.d. 17/18 Januari 1789 — 1810 December 7 en geregistreerd door den schulte over 19 April 1792—1810 December 7.

1 deel

NB. De oudere voogdijrekeningen zijn geregistreerd in N°. 237. Behalve rekeningen zijn hier nog enkele andere acten opgenomen.

XXIV Schuitambt Vries. — 1811

NB. Het schuitambt Vries omvatte het kerspel Vries (Vries, Donderen, Bunne, Winde, Yde, Tinaarlo, Taarlo, Zeegse, Zeyen, Rhee en ter Aart).

Op 15 November 1793 werd de schulte wegens „desobe„dientie" gesuspendeerd en de schulte van Norch gemachtigd tevens de administratie van het schuitambt waar te nemen (resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 15 November 1793). Op 26 Mei 1794 keurden D. en G goed den afstand van de administratie van het schuitambt door den geschorste aan zijn ambtgenoot van Norch (resolutie D. en G. i.d.). De administratiën bleven in hoofdzaak gescheiden.

Op 15 Juni 1795 werd de schulte van Norch herbenoemd en zijn zoon benoemd tot schulte van Vries, wat deze bleef tot het najaar van 1802, toen hij optrad als procureur-generaal bij den etstoel (Protocol van eeden d.d. 1802 (Inv. Etstoel N°. 60)). De schulte van Norch werd toen tevens benoemd tot schulte van Vries (notulen Departementaal bestuur van Overijsel d.d. 14 December 1802). Na zijn overlijden in 1804 bleven Vries en Norch vereenigd, doordat de zoon van den procureur-generaal benoemd werd tot schulte van beide plaatsen (notulen Departementaal bestuur van Overijsel d.d. 9 Januari 1805).

Op 6 Maart d.a.v. werd hem toevertrouwd de waarneming van de functiën van schulte van Eelde tijdens het leven van den toenmaligen schulte (notulen Departementaal bestuur van Overijsel d.d. 6 Maart 1805). De administratiën dier schuitambten bleven echter in hoofdzaak gescheiden.

Deze toestand bleef bestaan tot 1811.