is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ti9. Verzoek van Anna Stoffers Welderding aan den schulte om aan hare zuster Aletta Stoffers Welderding uit te betalen het bedrag eener obligatie; strekkende tevens tot kwitantie. 1801.

1 stuk.

270. Protocol van aangiften in de belastingen van de 30RtB en 409t'' penningen, wegens collaterale successiën en aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte over 1 Juni 1795—1806 Januari 12.

1 deel.

NB. Voor de aangiften in den 40s,en penning is het boek aan de keerzijde gebruikt.

Voor in het boek liggen 3 kwijtingen van den schulte voor de storting van de over 1795—1797 ontvangen rechten, 1796—1799 ; en een opgave in den 408te" penning d.d. 1800.

271. „N°. I. Voor de laaghe banck. Anlo". — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 5 November 1808 en geregistreerd door den schulte op dienzelfden dag.

1 deel.

NB. Slechts één proces-verbaal met drie bijlagen is ingeschreven.

272. „Nu. III. Protecol van executiën. Anlo." — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 15 April 1807 — 1809 Maart 11 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

1 deel.

273. Minuten van acten van overdracht van onroerend goed, verleden voor den schulte (genummerd Nos. 2, 4—14). 12 Mei— 29 December 1810.

( 1 portefeuille.

NB. De stukken waren eerst genummerd 1 —12, doch later is N°. 1 (d.d. 12 Mei 1809) hernummerd in N°. 9, terwijl de nummers 3—12 hernummerd werden in 4—8 en 10—14.

274. Minuten van testamenten verleden voor den schulte (genummerd Nos. 1—6). 30 Mei—25 September 1810.

1 omslag.