is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296. Aanschrijvingen van het Uitvoerend bewind der Bataafsche republiek, den etstoel en den procureur-generaal daarbij aan den schulte, houdende last tot het aanhouden en opsporen van deserteurs, ontsnapten uit tuchthuizen en verdachten; met signalementen der aan te houden personen. 1800, 1803, 1807—1809.

1 omslag.

297. Geapostilleerde requesten tot begraving van lijken, gericht tot den drost, den assessor, den president in het justitieele en den etstoel, onder overlegging van eene verklaring van den schulte dat geen kenteeken van een gewelddadigen dood voorhanden is. 1738, 1770, 1773, 1784, 1787, 1799, 1802, 1803, 1805

1 omslag.

NB. Van enkele requesten is de verklaring verloren.

298. Stukken betreffende de werkzaamheden van den schulte met betrekking tot de goorspraken. 1791, 1797, 1799, 1810, 1811.

1 omslag.

NB. Aanwezig zijn:

1. aanschrijving van den drost van Drente, meldende uitstel der goorsprake, 1791 ;

2. „attestatie van de munijsypalen van Gasselt wegens het „vijsenteren van Jan Wieringh", gewond bij een twist, 1797;

3. aanbrengen en voorloopige informatiën, 1799, 1810, 1811.

299. Stukken betreffende de civiele rechtspraak. 22 October 1751 —1811 Februari ö.

2 portefeuilles.

300. Minuten van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt; met acten van aanpanding en daglegging. 25 November 1734—1810 December 24.

1 portefeuille.

NB Hierbij een paar inventarissen van roerende goederen.

391. N°. 13 . .... Prothocol van continueuse (sic) „zaken staande ter beslissinge van de lage bank. Schuitambt „Gasselte. 1804".— Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d.