is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier kunt ge van Zeus' wonde spreken!

Licht is dit na te speuren:

Het ging den man naar eigen doen; — mocht iemand keuren

Goden onwaardig dat zij wreken

Den glans van t heiige aan die 't vertreden —

Nooit van een vrome was die rede.

Der "oden wraak na-snuivend snelt

Achter de zondeschuld van hen

W ïer hart van trots, wier huis van schatten zwelt

Boven de rechte maat...

Mijn zij zooveel

Dat 'k nood niet ken,

Het sober deel

Dat reedlijken volstaat!

Want geen hordeweer

Dien man keer'

Die in rijkdoms overdaad

Rechts hoog altaar stiet

Weg in 't niet.

»

Hem dringt droefzalige Overreding,

Het onvoldragen kind van blinde raadsvrouw Hartstocht.

Heelmiddlen al, — geen baat Niet te verbergen

Straalt aan den dag, een schrikklijk glorend licht, de breuk der

.... . [zonde....

Hij is als t slechte brons van valsche munt,

Dat onder sleet en wreef roest-zwart uitslaat,

En krijgt zijn oordeel als de knaap

Die vleugelvluggen vogel jaagt.

Hij wrijft zijn stad ondraagbren smaad aan.

Naar zijn gebeden hoort geen god,

En die zich zijner aantrekt, stort

Vergelding mede neêr —

Zooals Paris de paden

Naar der Atreiden woning vond.

Taaflen van gastvrijheid schond

Door den roof der gade.

Latend heur stadsvolk komende oorlogsrusting erf, —

Drommen van lans- en schildestrijders, vlootbemanning, —

Naar Ilios met zich dragend

Bruidschat van verderf.

Vergleed zij schielijk door de poort

't Onwaagbre wagend...