is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KASS. Van Agamemnoon, zeg ik, ziet gij 't deerlijk eind. REI In meer eerbied, onzaalge, leg uw tong te rust.

KASS. Waartoe? Daar is geen heeler voor wat ik u kond.

. Nfen' a's dat zijn zal... Maar 't geschiede nimmermeer! KASS. Wel moogt gij bidden, — andren gaat te moorden aan. REI Door welken man dan wordt die bloededaad bereid?

KASS. Hoe hebt gij bijster mijn orakelen misvat!

KEI Ja, ik bevat niet wie dien opzet klaren zal.

KASS. Toch ken ik al te goed maar der Hellenen taal.

REI Als Pythia's spreuken, om te duiden duister toch.

KASS. ... Help help, wat brand te laaien! 't Vuur komt op mij af!

Wee god van vlammen, wee Apolloon, wee wee mij!

Zie, die tweevoetge leeuwin die beslapen laat Zich door den wolf in 't afzijn van den eedlen leeuw!,. Zij gaat mij arme dooden ... Als die heeldrank kruidt, Mengt ze in haar tooren mij ook meê als onderdeel,

En bidt gelofte, als voor haar man zij 't wapen wet' Met moord te wreken dat hij mij heeft meêgebracht.. . Wat houd ik langer deze tot mijn eigen hoon ?

YVaarzeggers staf. waarzeggers kransen om mijn hals?... U wil ik vóór mijn eigen ondergang verdoen.

(jaat, neder ten verderve ! - Ik kom u weldra na...

Zie hoe Apolloon zelf mij wederom uittrekt t Profetisch wijkleed na het schouwspel dat hij dreef Met mij, zelfs in dees hoogdracht, al om niet, bespot Door vijanden en vrienden zonder onderscheid.

En als waanzinnige op haar zameltocht verdroeg Arme den roep ik van verhongerd bedelwijf.

Nu gaat de Ziener maken mij zijn zienster af:

Hij heeft gevoerd mij in dees doodelijke laag.

In plaats van vaders altaar blijft het halsblok mij Waar 'k purperen warm-bloedig offer lig gekloofd.

Maar toch, niet wraakloos van-gods-wegen sterven wij. Kr zal een ander na ons komen die vergeldt, Moederplant-moordend spruitse], vaders boete-borg; Een zwervend balling ver van dit zijn land vervreemd Keert weer, brengt eigen doems bouw onder lijst en dak. Want van de goden is gezworen hoogen eed Dat hij zal wreken vaders hulpeloozen val.

Waarom dan klagesteen ik zoo erbarmelijk.

Nu 'k eerst gezien heb hoe het met Ilios' s'tad Gegaan is als 't gegaan is, haar verstoorders dan Zoo slecht wegkomen in het oordeel van de goón ?...

Ik ga, — 't sluit alles —, en ik lijd getroost den dood.