is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van veelbeweende Iphigeneia? —

Zoo koom' hij niet in Hades aan Met hooge woorden

Dat hij, schuldwaarder daad schuldwaarde straf Met zwaard-geweldgen dood Zooals hij zelf misdeed geboet heeft! REI Afgesneden

Van redes welgebaande paden.

Weet ik geen uitweg waar te keeren ...

Het huis stort in!

'k Vrees ieder oogenblik

Den klettrenden slagregen,

Bloeds onweêrsbui die 't huis omverslaat:

De zware droppen houden op ...

Hoor. weêr tot nieuwe daad van schade

Vergelding wetten zwaard aan nieuwen wetsteen.

Had, grond der Aarde, mij ontvangen Eer ik mijn heer zag uitgestrekt Tusschen bekkens zilvren zijden!

Wie die hem begrave?

Wie die hem beweene?

Zult gij die eigen man gemoord hebt,

Dat durven doen, zijn rouw bedrijven?

Der ziel, tot delging van ellendge daad,

Uefdlooze liefdedienst vervullen ongerechtigd ? — Wie aan den verschgehoogden heuvel Van godeheerelijken man Zal tranenstortend uit waarachtigheid des harten Rouwenden lof bedrijven ?

K.1T'\r1, 1 Komt u niet toe die zorg aan u te trekken.

-AIME Door ons is hij gevallen en gedood, —

-STRA Wij zullen hem begraven.

Niet onder klaaggezangen uit zijn huis,

Maar minlijk zal Iphigeneia,

Zooals een dochter haren vader past, Hem tegenkomen aan 't snelstroomend veer Bij de Rivier der Smarten,

^ Hem de armen omslaan, welkom kussen. REI Verwijt stelt aan verwijt zich over.

Moeilijk is oordeel wijzen.

Beroofd wordt roover. boeten doet de moorder. Dit blijft zoolang als Zeus blijft op den troon: — Want dit is recht —: zijn daden ondergaat men Wie roeit vloeks wasdom uit het huis?