is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In schijn van blijdschap met een daglang offerfeest

e vieren, hem onthaald op.,. zijner kindren vleesch. De voetetoppen en der handen vingrenkam Versneed hij — buiten kring waar elk afzonderlijk anzat — onkenbaar. Hij neemt in omwetendheid £n eet die spijze redloos, als gij ziet, voor 't huis tn toen, bekennend feit onoorbaar, schreeuwt hij wee Deinst achterover, spuwt de moordspijs van zich uit, Bidt noodlot niet-te-dragen over Pelops zoons,

btelt d omgeschopten maaltijd voorbeeld in zijn vloekDat zoo neerstorte heel 't geslacht van Pleisthenes! Om zulke oorzaken ziet gij dees man hier geveld. ,;n lk' gerechtigd ramer van dees moordstraf ben 'k. Vant mij, rampzaalgen vaders derden zoon, heeft hij Mede uitgedreven, klein, een kind in zwachtelen.

IJoch grootgeworden heeft mij Recht weer thuisgebracht En schoon van-buiten, heb 'k tot dezen man gelangd L, r. aan te hechten heel de list van boos beleid. Zoo is dan zelfs den dood te lijden schoon voor mij pttt a " ■ V e" ln Vergeldings klemmen heb gezien!

os' smaad in rampen vieren eer ik niet.

Gij uit uw verte, zegt gij, heb dees man gedood,

Alleen beraden dezen deerelijken moord, —

Zoo zal uw hoofd, zeg ik u, niet in recht ontgaan, 1T/-TC Cet Wel' den v°lk-gezwaaiden steenigenden vloek!

tuAc J Zegt dat' g'j die nederzit bii de onderste HOS Roeiriem, of bovenroeiers heer zijn van 't geweld?

Oud als gij zijt zult ge inzien hoe zwaar leering is

Voor zoo bejaarde wien bezonnenheid ontbreekt.

Ook grijsheid te onderrichten zijn uitnemende

Verstands-heelmeesters banden en de kwellingen

Van honger. Ziet gij dit? — en ziet gij dat niet in?

TraP nimmer tegen prikkels, raken doet maar zeer.

Gij vrouw-keeri die de komers-uit-den-strijd afwacht

Huishokkend, schendend onderwijl eens anders bed, —

Heirvoerend man-vorst hebt gij dit doodsdeel bereid ?

Waarom dan dees man naar de lust van laffe ziel

Niet zelf verslagen? Waarom heeft hem zijne vrouw —

Lands schandezoedling en der innelandsche goön —

Gedood ?... Ziet soms Orestes ergens 't daglicht nog ?

I)at hij hier thuiskeer' in genadig lotsbeschik,

ATfic ^lndwinnaar 'n den prijskamp, moorder van dees twee? AlGIo Ook deze woorden zijn verwekkers van geween. ■1HOS Een tegenhanger is van Orpheus' tong uw tong!