is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende Maria Macharus weduwe wijlen den Doctor Rogier Vitu.

8 Februari 1651 vader : Niclaes Temme

moeder : Margrieta de Roij kind : Johanis

getuigen: Wijbrant Jansen Tubalkijn, Gerrit Jansen van Lier Maertgen Claes de Roij, Corneija de Roij.

8 Februari 1651 vader : Jan Claesen van der Haeck

moeder: Pieternelle van Meeshouck kind : Marijtgen

8 Februari 1651 vader : Pieter

moeder : Anna Wouters van Insdaei,

kind : Immetgen

getuige : Hiu.EGONT Ariens.

19 Maert 1651 vader : Karel Hardij

moeder : bom

kind : Corneus

getuigen : Pieter van Blade, Maciitei.t Bom weduwe wijle Cornelis van Bi,aden Augenieta Houtuijn huijsvrouw van Jan Aurickx.

19 Maert 1651 vader : Arent van Hessf.l moeder : van Coppellf,

kind : Sijmon

getuige : Anna van Hessel.

10 April 1651 vader : Adrijaen Adams van Spijck

moeder: Hubarechtge Joosten van Beeck kind : Justijnes

getuigen: Rijck Joosten van Beeck Eujsabet Antoijs Verdinij ende Maria Adams van Spijck.

14 Meij 1651 vader : Isbrand van Groenestein

moeder : Barbara van Houckgeest kind : J ohannis

getuigen : lenart van Sorgen ende Agata van Groenestein huvsvrouwe van Pieter Verdijn.