is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Meij 1651 vader : Gillis Kiggelaer

moeder : Alida van Velsen kind : Pieter

getuigen : Jan Pietersf.n Kiggei.aer eontrolleur van de graeffelijcli. Jan Kiggelaer ontvanger van de graeffelijeheijt tolle tot Haerlem, Josijna rietvelt huijsvrouwe van Abraham van Velsen ende Geertruijt Vf.lsen.

18 Meij 1651 vader : Pieter Verhouck

kind : Cornelis

24 Mei 1651 vader: .... middelcoop commijssarius van

monstering.

kind : Johannis

18 Junij 1651 vader : Cornelis Jansen Verhoen

moeder : Weijbrecht, Pieters Seepestein kind : Geertruijt

getuigen: Gf.rrit Remmers11 van der Put ende Trijntge Fieters Seepestein.

21 Junij 1651 vader : Jan Jacopsen de Laet

moeder :

kind : Willem

getuigen : Willem Jacopsen de Laet Jan Pietersen Seepestein ende Heindrina Cristiaens van Naesthoven.

27 Augusty 1651 vader : Jan Jansen Houtuijn.

moeder : Anna Leenderts Cleijbergen.

kind : Everart.

getuigen : Jan Aurickx, Willem de Wilde, Grietge Gusberts, wed. Everart Lijbergen, Bettge Jans, huijsvrouw van Leendert Clasén Cleij bergen.

17 September 1651 vader : Leendert Houcka.

moeder : Grietge Leenders van der Veer. kind : Adriaen.

getuigen: Floris van der Veer, Aei.tge Leenders ende Neeltge Leenders.